אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

איך לבחור חברת מימון אמינה?

יזמות נדל"ן זה לא לכל אחד

בנדל"ן, כמו בכל תחום יזמי, נדרש מולטי טסקינג של התמחויות הכולל ניהול סיכונים בסביבה עסקית סבוכה המורכבת מבעלי הקרקע, גופי תכנון ופיקוח, עורכי דין, רשות המיסים ורשויות עירוניות, רוכשי הדירות, קבלני ביצוע וגופי מימון.
פרויקט נדל"ן הוא תהליך ארוך ומורכב (לא אמרנו מייגע) המכיל שלבים רבים בדרך ליישום – החל מבחירת הקרקע ורכישתה, תכנון הפרויקט וקבלת אישורים רבים מרשויות שונות, דרך עבודות בנייה, שיווק ומכירות, ועד מסירת היחידות לרוכשים.

הנושא אכן מורכב מהרבה תרחישים ותנאים משתנים, מאמר בנושא מימון עסקאות נדלן מונח לפניכם, לעיון ולמידה, ושיפור מימון הפרויקט שלכם

בהתאם למורכבות ורב גוניותו, ייזום נדל"ן הוא עסק הדורש הון עצמי לא מבוטל לשם מימון הבנייה והפעולות הנדרשת להשלמת הפרויקט. יזם המעוניין להיכנס לפרויקט חדש נדרש לרוב להשלים את המשאבים הנדרשים באמצעות מימון חיצוני. מימון יכול לבוא בשתי דרכים: ערבויות כספיות ואשראי.
בנוגע לאשראי כספי, המימון מספק אשראי או משלים חסרים בתזרים של הפרויקט.
כאשר מדובר על ערבויות, הגוף המממן מספק הבטחת תשלומים באמצעות ערבות.

 

לאיזה סוג עסקאות ניתן להשיג מימון?

מימון נדל"ן ניתן למגוון סוגי פרויקטים, החל מהדוגמא הקלאסית של בנייה או רכישה של דירת מגורים, דרך מחיר למשתכן, עסקאות קומבינציה, ועד נדל"ן מסחרי ומשרדים.

 

מי מממן?

גופי המימון העיקריים בישראל הם בנקים. בנוסף אליהם יש גופים מוסדיים כמו חברות ביטוח וחברות חוץ-בנקאיות. כמו כן, ניתן לבצע גיוס הון בשוק ההון (דרך הנפקת מניות במקרה של פרויקט מסחרי או אגרות חוב).

 

אז איך בוחרים?

חברת נדל"ן אמינה תבחר לפי ותק, מקצועיות וכמובן היכולת להבטחת המימון.

ואפשר כמובן ללמוד מנסיון של אחרים:

חברות נדל"ן גדולות בוחרות את חברת מימון נדלן אמינה שלהן באמצעות מספר שלבים קבועים וברורים:
שמתחלקים לפי שני תרחישים:
א. במקרה של רכישת קרקע במזומן, מתפרסם מכרז בקשה להציע הצעות, הכנת תחשיבים פנימיים, הודעה על הגוף הזוכה והתארגנות לתשלום.

ב. במקרים של רכישה שאינה במזומן, טרם חתימת ההסכם עם בעלי הקרקע, היזם מוודא עם הגוף הפיננסי את יכולתו לספק בעתיד את הבטוחות הנדרשות בצד שלו בהסכם עם בעל הקרקע.

 

מימון נדל"ן חוץ-בנקאי

עד לפני כעשור,הליויי הפיננסי של הבנק היווה אלטרנטיבה יחידנית למימון פרויקטים של יזמות נדל"נית. האלטרנטיבה שקמה, בדמות חברות הביטוח וחברות חוץ-בנקאיות שהחלו להציע מימון לפרויקט נדל"ן , נותנת "פייט" למתחרה הותיק: הבנק.
חלק לא קטן מגופים אלו מציעים שירותים דומים מאד לזה של הבנק, מבחינת השלמת הון עצמי, ערבויות על פי חוק מכר ועד ליווי פיננסי מלא.

היתרונות היחסיים של גופים חוץ בנקאיים הם מהירות מתן האשראי, וגמישות גדולה יותר מהבנקים משום שהם אינם כפופים לאותה רגולציה.

 

סיכום

לסיכום, מימון נדל"ן הוא רכיב חיוני במימוש פרויקט נדל"ן בישראל. המימון נועד לספק הון ליזם על מנת שיוכל להתחיל בתהליך הבנייה ולהחזיר את החוב לאחר מכן מההכנסות שנוצרות מהצלחת ההשקעה, הלוא היא מכירת הדירות.

אמנם הגופים המרכזיים שמספקים היום מימון הם עדיין הבנקים המסורתיים,
אך בעשור האחרון נכנסו לשוק גם גופים כגון חבורת ביטוח וגופים חוץ-בנקאיים.

 

כספים