אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

מה ההבדל בין ביטוח בריאות לביטוח חובה לרכב?

עולם ביטוח הרכב בישראל מחולק לכדי בחירה בין ביטוחים מקיפים או חצי מקיפים שכוללים את כלל הכיסוי הביטוחי ובין ביטוח החובה לרכב. מה זה ביטוח חובה לרכב, מה הוא כולל בתוכו ומה הקשר בכלל בינו ובין ביטוח תאונות אישיות? מאמר זה נועד לספק לכם את כל התשובות הרלוונטיות בנושא.

מה זה ביטוח חובה?

חוק ביטוח חובה לרכב פועל מתוקף חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה, 1975. ההגדרה לחוק הפיצויים, כפי שמוסבר באתר משרד האוצר הוא שחוק זה מגדיר את הכיסוי הביטוחי לפוליסת ביטוח חובה לרכב.

לפי החוק במדינת ישראל כל מי שיש ברשותו רכב מחויב על פי חוק לבטח את עצמו בביטוח חובה, ביטוח זה הוא ביטוח מחייב והוא שונה משאר ביטוחי הרכב שניתנים, כמו ביטוח מקיף או ביטוח צד ג' שאינם מחייבים את בעל הרכב לרכוש אותם. במקרה זה לבעל הרכב לא נתונה אפשרות בחירה והוא מחויב לרכוש את סוג הביטוח הזה. 

ההבדל המהותי בין ביטוח חובה לרכב לבין שאר הביטוחים: ביטוח חובה מבטח נזקי גוף לעומת שאר הביטוחים (ביטוח מקיף וביטוח צד ג') שמבטחים נזקי רכוש. בעבר ביטוח החובה היה קבוע לכל החברות אך כיום התעריף על ביטוח החובה משתנה בהתאם לנתוני נהגי הרכב כמו: גיל הנהג, העבר הביטוחי שלו, סוג הרכב ואמצעי המיגון הכלולים בו. 

משום שביטוח חובה לרכב מחייב על פי חוק את כל בעלי הרכב לרכוש אותו, נהיגה ללא ביטוח מסוג זה היא עבירה על החוק, היא משויכת לתחום העבירות הכלכליות ובעת קיום משפט לבעל רכב שנתפס ללא ביטוח חובה נקבע עונש שיכול לנוע בין קנס כספי, שלילת רישיון לתקופת מינימום של 12 חודש ומעלה או אפילו עונש מאסר. 

 

למה חייב לעשות ביטוח חובה?

אם היה אפשר שלא לשלם עבור ביטוח חובה לרכב כנראה שהרבה אנשים במדינה היו מעדיפים "לחסוך" מעצמם את התשלום ולא היו רוכשים את פוליסת הביטוח הזו, אך יש לכך סיבה טובה, המדינה מבקשת להבטיח שכל אדם שנפגע בתאונת דרכים ואין זה משנה אם מדובר בנהג עצמו, בהולך רגל, בנוסע אחר ברכב או כל גורם אחר שהיה מעורב בתאונה – שיהיה מבוטח על פי חוק ויזכה לקבל את כל הטיפול הנדרש מבלי להצטרך לשלם עליו וגם לזכות ולקבל פיצויים במידה ומגיעים לו. 

כאמור, חוק הפיצויים מפרט מהם היקפי הפיצוי המגיעים לכל נפגע תאונת דרכים במקרה של אבדן ימי עבודה, פציעה, נכות או חלילה מוות. ביטוח החובה מכסה את כל הגורמים המעורבים אך במידה והתרחשה תאונת דרכים ובעל הרכב אפילו אם הרכב נרכש במסלול מימון רכב, המעורב לא היה מבוטח בביטוח חובה, כל המעורבים בתאונה יוכלו לתבוע את נזקיהם מגורמי ביטוח וקרנות לפיצוי שהוקמו על ידי המדינה.

 

ביטוח בריאות

 

מיהם הגורמים המבטחים תאונה עם רכב ללא ביטוח חובה?

במידה ואכן התרחשה תאונת דרכים שהיה מעורב בה כלי רכב שאינו מבוטח בביטוח חובה יוכלו הצדדים הנפגעים לפנות לקרנות ביטוח שהוקמו על ידי המדינה.

בכל הנוגע לנהג שלא ביטח את עצמו בביטוח חובה, ברוב הפעמים הוא יישאר ללא כיסוי ביטוחי ואף יהיה חשוף לתביעה מצד הקרנות השונות על מנת לפצות את שאר הנפגעים בתאונה. כל זאת על מנת לעודד את בעלי הרכב לבטח את רכביהם בביטוח חובה. 

מובאת כאן רשימה של גופי כיסוי לפוליסת ביטוח חובה לרכב כפי שמופיע באתר משרד האוצר: 

'אבנר': איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ, היא חברה פרטית שבעלי מניותיה הן כלל חברות הביטוח, כל אחת על פי חלקה בענף, כפי שהוא נקבע מזמן לזמן. תכלית הקמתה של 'אבנר' הייתה לצמצם את היקף הסיכונים של מבטח בודד והעברת חלק מהסיכונים לגוף מרכזי. 

'קרנית': תאגיד שהוקם מכוח חוק הפיצויים שתפקידו לפצות נפגע הזכאי לפיצויים מכוח חוק זה ואין בידו לתבוע פיצויים מאת המבטח, וזאת בשל הסיבות הבאות:

  1. הנהג האחראי לפיצויים אינו ידוע. אין לנהג ביטוח לפי פקודת הרכב או שהביטוח אינו מכסה את החבות הנידונה. 
  2. המבטח נמצא בתהליך פירוק או שמונה לו מנהל מורשה. הקרן ממומנת מהפרשה בשיעור מסוים (העומד כיום על 1%) מדמי הביטוח שמשלם הציבור.

'הפול הישראלי לביטוח': התאחדות של כלל חברות הביטוח בישראל, פועל כמחלקה המנהלת ביטוח משותף של כל המבטחים בישראל בענף ביטוח רכב, במטרה להעניק ביטוח חובה לכל מי שנדחה על – ידי חברות הביטוח.

'אמבולטוריקה': שירותים רפואיים שלא בעת אשפוז, כגון התייעצויות עם רופא מומחה, טיפולים פיזיותרפיים, וטיפולים רדיוטרפיים /או כימותרפיים. 

 

מה זה ביטוח בריאות?

בישראל קיימות שלוש מסגרות כיסוי רפואי שניתנות לכלל הלקוחות והן: 

  1. ביטוח בריאות ממלכתי: כיסוי ביטוחי שאותו מספקת המדינה ונגבה מכל אזרח על פי חוק. דמי ביטוח בריאות משולמים למוסד לביטוח לאומי ואינם קשורים לתשלום דמי הביטוח הלאומי. המוסד לביטוח לאומי מעביר את דמי הביטוח לקופות החולים על פי הקריטריונים שנקבעו בחוק והן משמשות כזרוע הביצועית של משרד הבריאות.

כל תושב ישראלי מגיל 18 ומעלה למעט אלה הפטורים על פי חוק, חייב לשלם דמי ביטוח בריאות מכל הכנסותיו בשיעור הקבוע בחוק על פי גובה ההכנסות שיש למבוטח מעבודה ושלא מעבודה, וכן על פי המעמד שנקבע לו: עובד שכיר, עובד עצמאי או מי שאינו עובד כלל.

  1. שב"ן: שירותי בריאות נוספים המהווים השלמה ותוספת לסל הבריאות הבסיסי. התוכניות המופעלות על- ידי קופות החולים, לרבות השב"ן, נמצאות בפיקוח משרד הבריאות.
  2. פוליסות ביטוח פרטיות: פוליסות ביטוח שניתנות על ידי חברות הביטוח והן באות במקום או בנוסף לפוליסות הביטוח שניתנות על ידי שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים השונות. 

 

מה הקשר בין ביטוח בריאות לביטוח חובה לרכב?

קיימות פוליסות ביטוח על ידי חברות הביטוח השונות שנרכשות על ידי לקוחות וביניהן גם פוליסת תאונות אישיות. אם כן, מה ההבדל בעצם בין פוליסת ביטוח חובה לרכב ובין פוליסת תאונות אישיות? 

למעשה אדם שרכש את שתי פוליסות הביטוח הללו יכול לנצל את שתיהן ולתבוע את חברות הביטוח על שתי הפוליסות, יחד עם זאת ישנם הבדלים מסוימים בין שתיהן. כאשר תובע בא לקבל את סכום הפיצויים שניתנים לו על פי חוק בפוליסת ביטוח חובה לרכב, עליו להוכיח כי אכן היה מעורב בתאונת דרכים וכי הוא זכאי לפיצוי כספי על כך. 

ברוב המקרים יהיה על התובע להוכיח זאת בבית המשפט וזמן ההמתנה הוא ארוך, במיוחד כאשר יש צורך להביא בדיקות מרופאים שונים שיש לבצעם לאורך זמן, כמו לדוגמה טיפולי פיזיותרפיה. אך לעומת תביעה של פוליסת תאונות אישיות, סכום הפיצויים במקרה של תביעה מול פוליסת ביטוח החובה יכול להגיע לסכומי כסף גדולים, לעיתים אפילו עד מיליוני שקלים

במקרה של פוליסת תאונות אישיות ההתנהלות היא מול חברת הביטוח שבה הלקוח רכש את הפוליסה. חברות ביטוח רבות מעניקות כיסוי למקרה של מוות מתאונה שכוללת גם כיסוי מיוחד לילדים. התוכנית מאפשרת בחירה בסכום הביטוח הרצוי.

בחברת ביטוח ישיר לדוגמה, כיסוי נכות מתאונה מקנה למבוטח פיצוי במקרה של נכות רפואית צמיתה ובלתי הפיכה ששיעורה עולה על 10% ואשר נגרמה כתוצאה ישירה מתאונה שארעה למבוטח במהלך תקופת הביטוח.

מדובר על פיצוי חד פעמי במקרה של נכות לצמיתות עקב תאונה המחושב על ידי מכפלה של סכום הביטוח הנקוב במפרט באחוזי הנכות שנקבעו למבוטח. 

ישנן חברות ביטוח רבות המציעות כיסוי נכות שונים ומורחבים אולם על דבר אחד אין עוררין והוא שביטוח החובה לרכב הוא חובה לא רק בגלל הקבוע בחוק אלא משום שהוא מכסה את נזקי הגוף של בעל הרכב וכל המעורבים בתאונה ובמקרה שכזה אין פשרות.