אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

ביטוח סיעודי בקופת חולים

כאשר חולה מגיע למצב סיעודי, הטיפול בו כרוך בהוצאות כספיות גדולות, שלא כולם מסוגלים לעמוד בהן. מכיוון שסל הבריאות הממלכתי לא כולל בתוכו מימון של טיפול סיעודי או של אשפוז במוסד סיעודי, עלות הדברים היא יקרה ואדם שלא מכוסה על ידי ביטוח סיעודי זה או אחר מתקשה מאוד לשלם עבורם. ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים ואפילו תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי אינם מכסים הוצאות כספיות במקרים סיעודיים, ולכן רק ביטוח שמוגדר מלכתחילה כביטוח סיעודי עוזר לחולה בהתמודדות עם כל העלות שכרוכה בטיפול הביתי בו על ידי עובד זר לסיעוד או באשפוז במוסד סיעודי. ישנו פן נוסף ברכישת ביטוח סיעודי והוא השקט הנפשי שמתאפשר לבני המשפחה שכבר לא נאלצים לעמוד בנטל הטיפול באדם הסיעודי.

חוק סיעוד וביטוח סיעודי

חוק סיעוד קובע כי כל אדם שעבר את גיל הפנסיה (נשים-60 וגברים-65) אשר זקוק לסיוע מצד הזולת לשם תפקוד יומיומי פשוט (אכילה, הלבשה, רחצה, שליטה על סוגרים, ניידות בבית וקימה ושכיבה) זכאי לקבל מביטוח לאומי גמלת סיעוד, רק אם גובה ההכנסות שבידיו אינו מעל הסכום המינימלי שקבע החוק. גמלת סיעוד לא מעניקה עזרה כספית לצורך מימון טיפולים ואשפוז במוסדות סיעודיים, אלא היא מעניקה שירותי סיעוד כמו שהייה במועדוני יום לקשיש, שירותי כביסה, לחצני מצוקה וכדומה.

לעומת גמלת סיעוד, ביטוח סיעודי אותו ניתן לרכוש דרך קופות החולים או דרך חברות ביטוח פרטיות, נועד כדי להשתתף עם המבוטח במימון של טיפולים סיעודיים ושל אשפוזים, לפי תנאי הפוליסה ובלי כל קשר לעובדה שהוא מקבל גמלת סיעוד או מהי הכנסתו החודשית.

ביטוח סיעודי בקופת חולים- יתרונות

 • קופות החולים מציעות למבוטחיהן ביטוח סיעודי כחלק מהביטוח המשלים שלהן. זהו ביטוח קולקטיבי (קבוצתי) דרך חברות הביטוח שאיתן הן עובדות. מסיבה זו ביטוחים סיעודיים דרך קופות החולים זולים באופן יחסי לביטוחים הפרטיים.
 • אם האדם שרכש ביטוח סיעודי דרך הקופה הופך להיות סיעודי, קופת החולים אליה הוא שייך מסייעת לו בתהליך הגשת התביעה מול חברת הביטוח.

ביטוח סיעודי בקופת חולים- חסרונות

 • בכל תקופה של שלוש עד חמש שנים נקבע מחדש התעריף עבור הביטוח הסיעודי. הוא לא נשאר סטטי לאורך השנים ורוב הפעמים מחירו רק עולה.
 • הפיצויים הכספיים אותם אמור לקבל האדם הסיעודי ניתנים לו רק בעד ההוצאות בפועל עבור הטיפול הסיעודי, ובמקרים בהם בני המשפחה מטפלים בו, הוא אינו זכאי לפיצויים.
 • תוקף הביטוח הוא קצר ונע בין שלוש לשש שנים (בכל קופה הזמן הוא שונה) ולאחר שחלפה התקופה, המבוטח יוותר בלי ביטוח סיעודי גם כאשר מצבו נשאר סיעודי. במקרים כאלה אין כל מנוס מלרכוש ביטוח סיעודי דרך חברות ביטוח ולשלם סכומי כסף גבוהים יותר.

אופן הגשת התביעה

אדם אשר מעוניין להגיש תביעה לקבלת כספים מהביטוח הסיעודי דרך קופת חולים צריך לפנות אל הקופה ולדאוג למספר טפסים אותם הוא ימלא, והם יישלחו אל חברת הביטוח דרך הקופה עצמה:

 • שאלון אודות מידע רפואי עדכני חתום על ידי רופא או אחות.
 • טופס ויתור סודיות עליו הוא חותם.
 • סיכום האבחון של המצב הסיעודי של האדם. יש לציין את התאריך בו נערך האבחון.
 • אישור מביטוח לאומי שמעיד על זכאות לגמלת סיעוד (אם ישנה זכאות).
 • העתק של תעודת שחרור מאשפוז בבית החולים (אם ישנה תעודה).
 • משפחות של תשושי נפש או של חולי דמנציה יצרפו חוות דעת מרופא מומחה ובה הצהרת הצורך בהשגחה צמודה עבור החולה הסיעודי.