אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

ביטוח סיעודי של לאומית

בדומה ליתר קופות החולים בישראל, גם קופת חולים לאומית מציעה למבוטחיה תכנית ביטוח סיעודי במסגרת הקופה. ההבדל המהותי בין ביטוח סיעודי של לאומית לבין הביטוחים הסיעודיים של הקופות האחרות הוא בכך שלאומית מציעה כיסוי סיעודי לכל החיים ולא לתקופה קצובה וקצרה. בתעשיית קופות החולים, ביטוח סיעודי של לאומית נחשב חדשני ומקיף למרות היותה של הקופה אחת משתי הקופות הקטנות במדינה.

לאומית חוברת לכלל ביטוח

החוק בישראל מאפשר לקופות החולים להציע למבוטחיהן תכניות ביטוח סיעודי, אך הוא מתנה זאת בכך שכל קופת חולים תתקשר עם חברת ביטוח בעלת פעילות ביטוח סיעודי לניהול הביטוחים עצמם. ביטוח סיעודי של לאומית מנוהל בפועל בחברת כלל ביטוח, כאשר ההתנהלות הראשונית נעשית מול הקופה אך התביעות וניהול הכספים נעשה באמצעות כלל. חברת כלל ביטוח מנהלת את הביטוחים הסיעודיים גם עבור קופות חולים נוספות בישראל. הצטרפות לביטוח סיעודי של לאומית כוללת חיתום רפואי, הצהרת בריאות ותקופת המתנה של 60 יום.

ביטוח סיעודי לכל החיים

עד השינוי בפוליסות הביטוח הסיעודי שביצעה קופת חולים לאומית, על מנת לרכוש ביטוח סיעודי לכל החיים האפשרות היחידה שעמדה בפני הציבור הייתה לעשות זאת באופן עצמאי ופרטי מול חברות הביטוח והסוכנים. גם פוליסות קבוצתיות אחרות שלא דרך קופות החולים – דרך מעסיקים גדולים – מציעות כיסוי מוגבל בזמן. ביטוח סיעודי של לאומית הוא כאמור היחיד מבין קופות החולים (נכון למחצית 2012) המציע כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסה לכל החיים. בעבר ביטוח סיעודי של לאומית סיפק כיסוי רק לתקופה קצובה של 5 שנים בדומה לקופות החולים האחרות.

לכיסוי מקיף וארוך טווח זה של ביטוח סיעודי של לאומית יש חשיבות גדולה מאוד נוכח העובדה שחולים סיעודיים רבים חיים שנים רבות במצב זה, לעיתים הרבה מעבר ל-5 השנים המוקצבות לכיסוי בפוליסות שונות – מה שמשאיר את המשפחות עם עול כלכלי אדיר לאחר סיום הביטוח. ביטוח סיעודי לכל החיים הוא רלבנטי בעיקר לצעירים שאם חס וחלילה יהפכו לסיעודיים צפויים לשנים רבות של טיפול סיעודי.

לנוחיות המבוטחים ועל מנת לאפשר אפשרויות בחירה נוספות מבחינת עלויות הפרמיה החודשית, ביטוח סיעודי של לאומית עדיין כולל אפשרות של רכישת פוליסה קצובה בזמן לתקופה של 5 שנים עם אפשרות הארכה בשלוש שנים נוספות.

סכומי הפיצוי בביטוח סיעודי של קופ"ח מכבי

תגמולי הביטוח המירביים אותם ניתן לקבל במסגרת ביטוח סיעודי של לאומית נקבעים  על פי גיל המבוטח בעתץ הכניסה לתכנית הביטוח, כאשר בגילאים המבוגרים יותר התגמול לטיפול סיעודי יורד לעומת מבוטחים צעירים ההופכים סיעודיים.

  • כל גיל עד 64: סכום לחולה סיעודי בבית הוא 4,845 ש"ח לחודש, לחולה סיעודי במוסד סיעודי 7,536 לחודש.
  • מעל גיל 65: סכום של 2,799 ש"ח לחודש לחולה סיעודי בבית או 4,199 ש"ח לחודש לחולה סיעודי במוסד אשפוז.

הסכומים צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים אחת לתקופה. שיפוי כספי למימון הוצאות אשפוז סיעודי במוסד רפואי סיעודי עומדות על מקסימום 80% מהעלויות בפועל ובכל מקרה לא יותר מסכומי המקסימום שפורטו להלן.

דמי הביטוח החודשיים של ביטוח סיעודי של לאומית

יש לציין כי במסגרת ביטוח סיעודי של לאומית המבוטחים משלמים את הפרמיה – דמי הביטוח – בכל חודש לכל החיים (למעט בתקופה של היות המבוטח סיעודי כמובן) על מנת ליהנות מכיסוי סיעודי לכל החיים. הפרמיה החודשית נקבעת על פי גיל המבוטח והמחירים מתעדכנים לקבוצות הגיל השונות בכל חודש. ילדים עד גיל 19 זכאים לתכנית ביטוח סיעודי של לאומית בחינם ומעבר לזה העלות החודשית היא החל מכ-6.5 ש"ח וצעירים ועד 136 ש"ח לגילאי 76 ומעלה למשל.