אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

גמלת סיעוד – מי זכאי לקבל?

במידה ואתם או אחד מבני משפחתכם הגעתם לגיל פרישה, ייתכן שהינכם זכאיים לקצבת סיעוד.

לפי מה נקבעת הזכאות ובאילו סכומים מדובר? כל המידע במדריך הבא.

 

מה זה בעצם גמלת סיעוד?

אדם שהגיע לגיל פרישה, מתגורר בקהילה וזקוק לעזרה סיעודית בפעולות יומיומיות או להשגחה, זכאי במקרים רבים לסל גמלת סיעוד. גמלת הסיעוד כוללת סל רחב של שירותים במימון של המוסד לביטוח לאומי, השירותים שינתנו נקבעים על – פי החלטת הוועדה לענייני סיעוד. בין השירותים ניתן למנות: מטפלת סיעודית המגיעה לביתו של הקשיש, הפנייה למועדון יום לקשיש, אספקה של חיתולים למבוגרים, התקנה של לחצן מצוקה ועזרה בכביסות.

 

מי זכאי לקבל גמלת סיעוד?

באופן כללי, מידת הזכאות לגמלת סיעוד נקבעת בהתאם לגיל, רמת התפקוד ומצבו הכלכלי של הקשיש. תנאי הסף לקבלת הגמלה הם כדלקמן:

תנאי הסף האותיות הקטנות
הקשיש הינו תושב מדינת ישראל שהגיע לגיל הפרישה גיל 67 לגברים, 62 לנשים.

במידה והקשיש הוכר כתושב ישראל לאחר שהגיע לגיל הפרישה, הוא זכאי לגמלה בתנאי שעלה למדינת ישראל בהתאם לחוק השבות, או שקיבל סל קליטה.

הקשיש מתגורר בקהילה הקשיש מתגורר בבית פרטי או במסגרת דיור מוגן.

במידה והקשיש מתגורר במוסד סיעודי, הוא זכאי לגמלת סיעוד במידה והוא שוהה במחלקה עצמאית או במחלקת תשושים. קשישים אשר שוהים במחלקות סיעודיות או במחלקה לתשושי נפש אינם זכאים לגמלת סיעוד.

כמו כן, קשישים השוהים במוסד שרוב הוצאות האחזקה בו הן במימון גוף ציבורי (משרד ממשלתי, רשות מקומית וכד') – אינם זכאים לגמלת סיעוד.

הקשיש לא מקבל גמלה דומה קשיש שמקבל קצבת שירותים מיוחדים, גמלה לטיפול אישי, הטבות מסוימות מטעם משרד הביטחון או קצבה לנפגעי עבודה עם דרגת נכות גבוהה – לא יהיה זכאי לגמלת סיעוד, אך יוכלו לבחור בין הגמלה המדוברת לגמלת הסיעוד.
הקשיש זקוק להשגחה או סיוע סיוע בפעולות יומיומיות בסיסיות כגון הלבשה, אכילה, היגיינה וכד'.

מידת התלות של הקשיש תיקבע באמצעות מבחן תלות.

הקשיש עומד במבחן הכנסות ·       קשיש יחיד שרמת הכנסתו נמוכה 10,551 ש"ח – זכאי לגמלה מלאה.

·       זוג שהכנסתו נמוכה מ – 15,826.5 ש"ח, זכאי לגמלה מלאה.

·       קשיש יחיד שהכנסתו גבוהה מ – 10,551 אך נמוכה מ – 15,826.5 ש"ח זכאי לגמלה מופחתת בשיעור של 50%.

·       זוג שהכנסתו גבוהה מ – 15,826.5 ש"ח אך נמוכה מ – 23,739.75, זכאי לגמלה מופחתת בשיעור של 50%

·       קשיש יחיד שהכנסתו גבוהה מ – מעל 15,826.5 ש"ח לא זכאי לגמלה.

·       זוג שהכנסתו גבוהה מ – 23,739.75 ש"ח לא זכאי לגמלה.

 

כיצד מקבלים גמלת סיעוד?

תחילה יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד באמצעות מילוי טופס ולצרף מסמכים רפואיים ואישורי הכנסות משלושת החודשים האחרונים של הקשיש ושל בן או בת זוגתו. במידה ומגיש התביעה הוא אפוטרופוס ולא הקשיש עצמו, יש לצרף העתק של צו אפוטרופוס. במידה והקשיש עיוור יש לצרף תעודת עיוור. כמו כן, לשם סיוע בהגשת התביעה ובירור מידע נוסף, ניתן לפנות לאחת מארגוני הסיוע למיצוי זכויות הקשיש.

 

לחיצת יד