אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

דמי ביטוח לאומי לסטודנטים – מה חשוב לדעת?

במדינת ישראל חלה על תלמידי המוסדות להשכלה גבוהה חובה להמשיך ולהפקיד תשלומים קבועים לביטוח הלאומי, וכן עבור דמי בריאות, במשך כל תקופת לימודיהם, ולו בשיעור המינימלי הקבוע בחוק. זאת אף אם אינם עובדים כלל ועוסקים רק בלימודים בהיקף מלא. במקרה שבו הם כן עובדים (אם כשכירים ואם כעצמאים) עליהם לשלם סכום שונה המותאם לחובות החלות עליהם לפי חוק כאילו לא היו סטודנטים כלל.

 

מיהם סטודנטים?

נתחיל קודם כל בהגדרה מתוך החוק המפרט על מי חלה חובת תשלומי הביטוח הלאומי – "מבוטח שהוא תלמיד במוסד להשכלה, לרבות מוסד להשכלה בחוץ לארץ". תוכלו לקבל מידע נוסף באתר כל זכות שממנו נלקחה ההפניה לציטוט. המשמעות היא, שגם תלמידים ישראלים הלומדים במוסדות מחוץ לישראל מחויבים בתשלום זה, בדומה לתשלום שחל על הסטודנטים הלומדים במוסדות ההשכלה בישראל.

תלמידים

מהו גובה הסכום לתשלום?

דמי הביטוח הלאומי החודשיים עומדים נכון לשנת 2023 על סכום קבוע של 27 שקלים בחודש, ודמי ביטוח הבריאות עומדים על סך של 112 שקלים בחודש. כלומר, סך התשלומים החודשיים לפי חוק זה עומד כיום על 139 שקלים בחודש.

יוצאי דופן הם:

  1. סטודנטית שנשואה לישראלי המתגורר בישראל ואינה עובדת בעצמה.
  2. מי שפטור לפי סעיף 351 מתשלום ביטוח לאומי.

על אלה לא חלה חובת התשלום לביטוח הלאומי והם פטורים ממנו.

 

מהם החובות האחרים החלים על סטודנטים?

ובכן, כאן אנו כבר ניצבים בפני רשימה ארוכה ביותר של דרישות. בראש ובראשונה יוצגו אלו הכלכליות: מגורים, מזון, מלבושים, תחבורה – כל הצרכים האנושיים הבסיסיים. על פי רוב על סעיפים אלו אי אפשר להתפשר, וההוצאות הללו הן הכרחיות. אם מוסד הלימודים קרוב לבית הורי הסטודנט, למשל, הרי שמרכיב מרכזי מתוך עלויות הקיום אינו חל עליו.

אולם האם זה הכל? לא ולא! גם שכר הלימוד הוא הוצאה נכבדת עבור מי שאינם זכאים למלגות. הוצאות על ספרות מקצועית ועזרי לימוד ולעתים גם חומרים מהוות אף הן נתח נכבד בתקציב החודשי, וכך גם שיעורים מחוץ למוסד הלימודים שנלקחים באופן פרטי לצורך עמידה בדרישות האקדמיות, שהן המרכיבות את הרשימה הבאה.

להחיל על סטודנטים

דרישות אקדמיות

בתארים הנמוכים נדרשות נוכחות בשיעורים בכתה או השתתפות בשיעורים מקוונים, עמידה במבחנים בציונים מספקים, הגשת עבודות ורפרטים – פה ניתן לקבל עזרה וסיוע לסטודנטים בכתיבת סמינריון. בתארים מתקדמים מצטרפים גם העברת תרגולים לתלמידים לתארים ראשונים, מחקר, כתיבת מאמרים מדעיים מחקריים והגשתם לכתבי עת לצורך פרסומם, השתתפות בכנסים ועוד ועוד.

 

סיכום

להיות סטודנט זה לא עסק זול. אם יש באפשרותכם, כדאי להגיש בקשה למלגות או עזרה כלכלית או לנסות ולשלב גם עבודה בזמן הלימודים כדי להיות זכאים להכנסה כלשהי, שכן ללא תמיכה כספית קשה להגיע להישגים בלימודים: "אם אין קמח – אין תורה".

סטודנטים לביטוח