אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

האם חובה לעשות ביטוח על דירה להשקעה?

כאשר אתם תרים אחרי רכישה של דירה להשקעה, סביר להניח שהתוודעתם לביטוח דירה להשקעה. אומנם זה נשמע זהה לתכנית ביטוח על דירה רגילה של בעלי דירות, אבל יש בו הרבה יותר ממה שנראה לעין המתבונן. ביטוח על דירה להשקעה יכסה לכם את כל הסיכונים שמלווים בבעלות, כמו גם בהשכרת הנכס לעת ממושכת.

נהוג לכנות אותו בעגה המקצועית בתור ביטוח משכירים או לחלופין בתור ביטוח נכסים להשכרה, שמהווה אופציה ריאלית בשביל משכירי דירות שמעוניינים להגן על הרכוש ועל התכולה שבו מפני כל נזק פוטנציאלי. אנא קראו בשקידה למן תחילת מאמר זה ועד לתומו, ותגלו אף – האם חובה לעשות ביטוח על דירה להשקעה?

 

האם חובה לעשות ביטוח על דירה להשקעה?

לא מצאנו בשום מקום עדות של חובה לעשות ביטוח על דירה להשקעה. ברם, ייעוץ נדל"ן מקצועי ומהימן ממליץ על כך בחום, מתוך הסיבה של מזעור או של הימנעות אובדן, שהם חיוניים על מנת להפיק את המקסימום של הדירה להשקעה שלכם שאתם משכירים אותה.

בתור בעלי דירה להשקעה, מן הראוי שתרכשו ביטוח עליה כמה שיותר מהר. ביחד עם תכנית ביטוח מקיפה לדירה להשקעה, יהיה באפשרותכם להימנע מהוצאות כספיות מטורפות באם תהיה פציעה או תביעת נזק עתידית בהקשר של הדירה להשקעה שלכם.

 

מה בדיוק מכסה ביטוח על דירה להשקעה?

אם תשאלו יועצי השקעות נדל"ן, הם בוודאי יגידו לכם, כי ביטוח על דירה להשקעה זהה לכל סוג שונה של ביטוח באופן הצעת מנעד רב של כיסויים. במרבית מן המצבים, עומדת בפניכם האפשרות לבחור את סוג הכיסויים שתקבלו, על פי הצרכים, המאוויים והדרישות הבסיסיות שלכם. כמו למשל – במידה והדירה להשקעה שלכם הושכרה באזור המועד לשיטפון, הנכם עשויים לשלם יותר פרמיה במצבים של שיטפון.

 

האם ביטוח על דירה להשקעה פוטר אתכם מאחריות?

בואו ונניח כי היה אירוע בדירה להשקעה המושכרת שלכם, שגרם לפציעה או לנזק לצד ג'. בתרחיש שכזה, אתם האחראים הישירים להוצאות הכספיות שייגרמו וכן לכל הוצאה כספית בגין רפואת הנפגע. במידה ולא תרכשו ביטוח על דירה להשקעה, סביר להניח כי תחויבו להוציא די הרבה כסף מהכיס שלכם, על מנת לשאת בהוצאות הכספיות הנלוות.

במידה ותשכילו לרכוש מבעוד מועד ביטוח על דירה להשקעה, אף במידה והשוכר שלכם יתבע אתכם על כל בעיה בדירה שלכם, חברת הביטוח תחקור את המקרה, וגם במידה ותימצאו האחראים הישירים לבעיה, הביטוח שלכם יכסה כל הוצאה כספית בגין טיפולים רפואיים ובגין כל תיקון נדרש בנכס.

 

מה יקנה לכם ביטוח על דירה להשקעה?

ולסיכום, ביטוח על דירה להשקעה יקנה לכם, בסופו של דבר, הגנה על הדירה שלכם להשקעה מפני כל הפסד כספי שנגרם כתוצאה מתופעת טבע. בהתאם לתנאים של הפוליסה שלכם, חברת הביטוח שלכם תישא בתשלומים בעבור נזק שהוסב בשל אסון טבע. תכניות ביטוח שכאלה בהכרח מכסות כל הפסד שנגרם כתוצאה מסופה, שלג, שיטפון, רעידת אדמה או שריפה, שעשויים לפגוע בדירה להשקעה שלכם.

דירה להשקעה