אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

התנהגויות הנחשבות כהטרדה מינית

הטרדה מינית היא צורת התנהגות המשפילה ומבזה באופן מיני את המוטרד. החוק קובע כי התנהגות כזאת היא עבירה פלילית. צורות התנהגות מסוימות יכולות להיחשב כהטרדה מינית, בעוד אחרות לא. במאמר הבא נסקור צורות התנהגות שיכולות להיחשב כהטרדות מיניות.

 

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית על פי החוק היא התנהגות בעלת אופי מיני, שנעשית בניגוד לרצונו של אדם ומבזה אותו. ישנם מספר סוגי התנהגויות אותן מחשיב החוק כהטרדות מיניות, החל מהתנהגויות בעלות אופי מילולי ועד לפרסום תיעוד מיני שלא בהסכמה. להתעמקות במעשים שהחוק מגדיר כהטרדה מינית, ניתן לפנות אל דורון ויינרייך – משרד עורכי דין.

 

פניות בעלות אופי מיני

התנהגות מסוימת שנחשבת להטרדה מינית בפני החוק היא הצעה חוזרת בעלת אופי מיני. אדם שהראה כי הוא אינו חפץ בהצעות אלו, אך בכל זאת שומע אותן שוב ושוב מאותו אדם, ייחשב כמי שעבר הטרדה מינית. בנוסף, התייחסות אל מיניותו של אדם באופן ממוקד, גם היא הטרדה מינית. בשני המקרים לא צריך תמיד האדם המוטרד להביע חוסר עניין על מנת שהפעולה שננקטה כלפיו תחשב כהטרדה.

הטרדה מינית תחשב לכזאת גם כאשר אדם סובל מאמירות משפילות בעלות אופי מיני. האמירות הללו יכולות להתייחס למין של האדם, או להעדפותיו המיניות. גם במקרה זה הדבר ייחשב כהטרדה, גם אם המוטרד לא הביע חוסר עניין בשמיעת אמירות אלו.

 

הטרדה מינית דרך פרסום מדיה

כיום ניתן להעביר מידע רב בצורה דיגיטלית. תמונות, הקלטות וקטעי וידאו רבים מועלים מדי רגע לאינטרנט. החוק אוסר באופן מפורש להעלות קטעי מדיה כאלו בעלי אופי מיני ללא הסכמת האדם המתועד. פרסום קטעים אלו מהווה הטרדה מינית, כאשר המפרסם מסתכן בעונש של עד חמש שנות מאסר.

האיסור בחוק חל גם על המתעד, אך גם על מי שנחשף למדיה ומסוגל להפיץ אותה הלאה. אדם שפורסם תיעוד שלו בעל אופי מיני יכול להתלונן במשטרה. בנוסף, הוא זכאי לפנות אל הרשת או אל אתר האינטרנט בה הופץ תיעודו ולדרוש בהסרתו.

 

סחיטה באיומים בעלת אופי מיני

סחיטה באיומים היא עבירה פלילית בפני עצמה. העונש המרבי על עבירה זאת הוא עד שבע שנות מאסר. היה והצד הנסחט לא עמד בלחצים שהוטלו עליו וביצע את אשר הפצירו בו, העונש יכול להגיע עד לתשע שנים בבית הסוהר. כאשר הסוחט דורש מהנסחט לבצע בעבורו פעילות מינית כלשהי, הדבר נחשב כהטרדה מינית.

 

החוק קובע מה נחשב להטרדה מינית

לפעמים נדמה שהטרדה מינית היא עניין סובייקטיבי. לא כך הדבר, שכן החוק מגדיר באופן מפורש מתי התנהגות מסוימת היא הטרדה מינית. פרסום תיעודים מיניים, אמירות מבזות והצעות חוזרות הן דוגמאות לסוגים שונים של הטרדות מיניות, אך ישנם עוד מקרים המפורטים בחוק שעונים על ההגדרה של הטרדה מינית.

חוק מיני