אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

כמה עולה שמאי מקרקעין מקצועי?

על מנת לקבל תמונה מדויקת על העלויות של שכירת שמאי מקרקעין מקצועי עלינו לבחון את היקף העבודה הדרושה לו להעריך את הנכס. יש הבדל משמעותי בין הערכת דירה לבין הערכת צמוד קרקע, בין מבנה לבין נחלה, בין רכישה לבין שכירה, או האם יש צורך בהגשת חוות דעת לבית המשפט. לכל אחד מאלה היקף העבודה אותה נדרש השמאי להשקיע על מנת להגיע להערכה נכונה משתנה. 

 

שמאי מקרקעין

טרם מכירה או קנייה של נכס יש לבצע הערכה מדויקת ככל הניתן על ידי איש מקצוע אובייקטיבי ונייטרלי. זוהי עבודתו של שמאי מקרקעין מקצועי. שמאים הם בדרך כלל עצמאיים אך לעיתים הם מתבקשים על ידי הבנק להעריך את שווי הנכס לפני לקיחת משכנתא. במקרים אלו יעריך השמאי הערכה שמרנית יותר המתחשבת באינטרסים של הבנק ולכן הוא צפוי להגיש ערך נמוך יותר משמאי עצמאי שהוזמן על ידכם.

 

הערכת שווי נכס על ידי שמאי מקרקעין

תפקידו של שמאי מקרקעין מקצועי לקבוע את ערכו של נכס על פי פרמטרים שונים, לדוגמא, שנת הבנייה והמצב ההנדסי, מיקום הנכס ומה ממוקם קרוב אליו, פרויקטים עתידיים סמוכים הצפויים להשפיע על ערכו העתידי, וכמו כן מה מצבו המשפטי הנוכחי, האם זהו נכס חוקי, משועבד, מופשר, עתיד להיות מופשר, מאושר במלואו או לא. כל אלו הינם נתונים אשר משפיעים על ערך כל נכס, ואפילו נכסים סמוכים עשויים להיות שונים זה מזה בערכם בשל שינוי קל בפרמטרים.

 

עלויות של הערכת נכסים שונים

מאחר ולנכסים שונים יש פרמטרים שונים, עלות עבודתו של השמאי משתנה אף היא. המרכיב העיקרי בקביעת גובה העלות תלויה בהיקף העבודה הנדרשת להערכה ובמורכבות המשפטית וההנדסית של הנכס. ככל שיהיה עליו לאסוף יותר נתונים, לנתחם ולהגישם בדו״ח מקיף, יעלה המחיר. העלות מורכבת מביקור בנכס עצמו, בדיקת מצבו ההנדסי, המשפטי, ניתוח ערכו בשוק, סיוע במשא ומתן מול הבנק אם יש צורך וליווי לצרכים משפטיים והגשת חוות דעת מקיפה. בניגוד לדעה הרווחת, אין כל השפעה לשווי הנכס עצמו על עבודתו של השמאי.

דירת שלושה עד חמישה חדרים     כ – 2500-3500   ש״ח

בית פרטי                   כ- 4000-6000    ש״ח

הערכת שווי דמי שכירות               כ –  1500-3000  ש״ח

שווי בית עסק                   כ – 2000-6000   ש״ח

הערכת שווי עבור בית דירות          כ –  7000-9000  ש״ח

 

לסיכום

עבודתו של שמאי מקרקעין הינה מקיפה ומתחילה בביקור בנכס עצמו והערכתו על פי מיקומו, גילו, מצבו ההנדסי ועוד, לאחר מכן מכין השמאי דו״ח מקיף על הסביבה ותוכניות עתידיות בה שעלולות להשפיע על ערך הנכס. אך עבודתו אינה מסתיימת בהגשת הדו״ח, שמאי יכול ללוות אתכם למשא ומתן מול הבנק או לסייע בתחום המשפטי באמצעות הגשת חוות דעת.

שמאי מקרקעין