אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

מה צריך לעשות על מנת לעמוד בתקן בנייה ירוקה?

בעולם כיום, בו כולם מודעים לבעיות האקלים ההולכות ומחריפות, מתפתחת המודעות גם לבניה ירוקה.

אומנם עדיין יש מספר שמועות האומרות שבניה ירוקה מייקרת עלויות, אך הרוב כבר יודעים שהבניה הירוקה מחזירה את השקעתה תוך מספר שנים מרגע בנייתה.

אך, אנשים עדיין לחוצים שלא יעמדו בתקן הבניה הירוקה.

אנחנו פה בשביל להסביר לכם מה צריך לעשות על מנת לעמוד בתקן בניה ירוקה.

 

מדוע צריך תקן בנייה ירוקה?

לאנשים שבתחום, תקן בנייה ירוקה מהווה אסמכתה לכך שבנייתם היא ירוקה. זהו מעין יישור קו עם כל הנוגעים בדבר לכך שהבניה נעשתה בהתאם לתנאי הסף אשר מאפשרים לבנייה לקבל את תוארה כבנייה ירוקה. כמובן שלא כל מבנה יעמוד בתקן ולכן צריך לשים לב לשלבים.

 

שלב ראשון – פנייה לחברה היכולה לתת תקן

בכל מדינה מודרנית בעולם ישנו גוף המוסמך לתת תקן לבנייה הירוקה. זה חייב להיות גוף מקצועי, אשר ידוע לכל כי אישורו תקף. בישראל יש מספר חברות שיכולות לתת את התקן – מכון התקנים הישראלי, חברת IQC, מעבדות – מכון התעדה לבניה ירוקה וגרין צ'ק. בחרו בעצמכם לאיזה סוג אתם רוצים לפנות לצורך הוצאת התקן

 

שלב שני – מינוי אחראי בנייה ירוקה

יזם של פרויקט צריך למנות אחראי בנייה ירוקה. מדוע? כי גם המכון אשר תפקידו להסמיך את הבנייה הירוקה ממנה מעריך מטעמו אשר עליו להיות בקשר ישיר עם האחראי בפרויקט. שימו לב שזהו תהליך שיתופי, לכן בחרו אדם שיודע לעבוד בצוות ושאתם סומכים עליו בתהליך.

 

כיצד מתבצעת ההערכה עצמה?

ההערכה עצמה מורכבת משני שלבים. בשני השלבים על אחראי הבניה הירוקה שמיניתם להיות בקשר ישיר ורציף עם הממונה מטעם המכון הבודק.

 

שלב ראשון – תכנון

זהו שלב מקדמי. השלב נעשה טרם התחלת הבניה. בשלב זה יבדקו לכם את תוכניות הבנייה, האזור בו אתם בונים ובכלל יסרקו את הסביבה בה אתם נמצאים. שימו לב כי נמצאים בידכם כל המסמכים הנדרשים – מפרטים טכניים, היתרי בנייה, תוכניות עבודה

 

שלב שני – בדיקת ביצוע

לאחר סיום הבנייה, כמובן ייבדקו אם עמדתם בכל התוכניות שהגשתם לגוף המסמיך בעת שלב התכנון. הוועדה המקצועית של המכון הבודק אתכם תעבור על המבנה ותיתן את ההחלטה הסופית. שימו לב שההחלטה הינה בינארית – מתן תקן או דחיית הבקשה. לכן חשוב לשים לב לכל הפרטים הקטנים בעת הבנייה ולא לחפף.

אומנם במבט ראשוני על ההוראות ההליך נראה מאיים, אך אל חשש! אם תעקבו אחר ההוראות, ותבנו בהתאם לתוכניות ומפרטי הבנייה שהגשתם, אין סיבה שלא יאשרו לכם את הבנייה הירוקה. זכרו שהמטרה חשובה מאד ויעילה מאד ואל תתנו לפרוצדורה קטנה להבהיל אתכם יתר על המידה.

 

מגדל מגורים