אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

מהן ההשפעות הכלכליות של קבלת היתר בניה

אנשים רבים שואלים כיצד ניתן לקבל היתר בניה ומהן ההשפעות הכלכליות הכלולות בתהליך זה. יש להדגיש כי תהליך הוצאת היתר בניה זהה בכל הארץ, וכי הוצאת ההיתר כרוכה בעלויות כספיות משתנות מפרויקט לפרויקט כשהדבר תלוי בעיקר באופי הבקשה ובמעורבות של כל איש מקצוע והיקף אחריותו המקצועית. ננסה לפשט את התהליך ולתאר את ההשפעות הכלכליות שלו באמצעות חלוקה לארבעה שלבים עיקריים.

 

  1. יצירת קשר עם עורך בקשה להיתר

עורך בקשה להיתר הוא אדם שמוסמך על פי חוק להגיש בקשת היתר בניה כמו אדריכל, הנדסאי (בניין או אדריכלות) או מהנדס שמתכנן את הבנייה ומלווה את הליך הרישוי. כמובן שאדם כזה ידרוש תשלום על עבודתו, ולכן מדובר בהוצאה כלכלית ראשונה.

  1. בקשת מידע להיתר

עורך הבקשה מגיש לוועדה מקומית בקשה למידע להיתר, שכוללת את כל המגבלות והזכויות עבור אותו מגרש או קרקע שעליהם מבקשים לבנות. על עורך הבקשה להגיש את הבקשה למידע להיתר באמצעות מערכת ממשלתית מקוונת “רישוי זמין”, וגם אם אין צורך לשלם עבור העלאת המידע למערכת הממשלתית, אתם תצטרכו לשלם לעורך הבקשה על עבודתו והזמן שהוא מקדיש לכך.

  1. תכנון

לאחר שקיבלנו תיק מידע עבור היתר, יש להתחיל בתכנון מפורט. עורך הבקשה יתכנן בהתאם לדרישותיו של היזם ובהתאם לתנאים שנקבעו בתיק המידע להיתר. משך זמן התכנון תלוי באופי הפרויקט.

  1. שלב ההגשה

שלב זה מתחלק למספר תתי שלבים נוספים:

שלב א’ – בדיקה של תנאי הסף

על הוועדה לבדוק האם כל המסמכים הדרושים הוגשו בהגשה הראשונית. במידה וכן הבקשה עוברת לשלב ב’. במידה ולא הבקשה תוחזר לתיקונים אצל עורך הבקשה – במקרה כזה, תתווסף עלות עבור עבודתו הנוספת של עורך הבקשה.

שלבים ב' וג' הם שלבי ביקורת של הוועדה (בקרה מרחבית, ובקרת תוכן), ומבחינה כלכלית אין להם השפעה אלא רק מדובר בעניין של זמן. כמובן שבמידה ויהיה צורך בתיקונים יהיו לכך השלכות כלכליות.

שלב ד’ – דרישת תשלום והיטל השבחה

לשלב זה השפעה כלכלית נוספת וברורה, מאחר ובמידה ושלבי הביקורות נמצאו תקינים עורך הבקשה יקבל דרישת תשלום לאגרות בניה והיטל השבחה תוך 10 ימי עבודה. לאחר התשלום בפועל יופק היתר בניה.

שלב ה׳ – בקשה לאישור תחילת עבודות

לאחר קבלת היתר, יש להשלים דרישות שונות כמו מילוי תצהירים, מינוי קבלן מבצע, מינוי מפקח וכדומה. אישור תחילת עבודות יופק תוך 5 ימי עבודה לאחר הבאת כל המסמכים הדרושים. רק לאחר שלב זה ניתן להתחיל בבניה.

לסיכום, שאלת המחיר הכולל של קבלת היתר בניה תלויה בהמון גורמים, סוג המבנה – בית פרטי, בנין מגורים, משרדים וכדומה. פקטור נוסף הוא רמת התכנון ומיהם אנשי המקצוע שמבצעים את התכנון, כי כמובן שאדריכל בעל ניסיון ומוניטין ידרוש כפול ואפילו פי 3 מאדריכל צעיר ללא הרבה ניסיון. בנוסף, חשוב לזכור כי לעיתים זה משתלם לשלם יותר לאדם מנוסה מאחר ואדריכל מקומי שפועל שנים מול העירייה ומכיר את כל הנפשות הפועלות יכול לקדם מאוד את הפרויקט מבחינת לוחות זמנים ואלמנטים נוספים, שבסופו של יום משפיעים באופן ישיר על העלות הכוללת של הפרויקט.

building permit