אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

מה עושה עורך פטנטים?

עורך פטנטים הוא בעל מקצוע שהוסמך מבחינה טכנולוגית ומשפטית לסיוע ברישום זכויות על קניינים רוחניים. עורך פטנטים נדרש לרישיון ייעודי המאשר כי קנה את הידע המתאים לשירות לקוחות בתחום רישום הפטנטים.

חוק הפטנטים תשכ"ז-1967 נתן גושפנקא חוקית למקצוע. באפריל 2020 היו בישראל 553 עורכי פטנטים רשומים. מה עושה עורך פטנטים? קראו על בעל המקצוע לייצוג ממציאים בתהליך רישום פטנטים.

 

התנאים לקבלת רישיון עורך פטנטים

עיסוק בתחום מחייב רישיון ייעודי בתוקף. התנאים לקבלת רישיון עורך פטנטים כוללים: תואר הנדסאי או מדעי ממוסדות השכלה גבוהה, סטאז' של שנתיים במשרד עריכת פטנטים (שפועל במקצוע במשך 3 שנים לפחות), במחלקות פטנטים של מפעלים תעשייתיים או ברשות הפטנטים, תושבות ישראלית, תשלום אגרה ועמידה במבחני רישוי.

הרשות המעניקה את הרישיון היא רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. נציין כי אין חיוב חוקי להיות מיוצגים על ידי לשכה רשמית כמו במקצוע עריכת דין, אם כי קיימות לשכות רשמיות כמו אגודת עורכי הפטנטים בהן החברות היא וולונטרית בלבד.

עורך פטנטים

הגדרת תפקיד וסמכויות של עורך פטנטים

עורך פטנטים (עו"פ) רשאי לייצג בפני רשם הפטנטים צד לפי סעיף 154 לחוק הפטנטים. לפי סעיף 155 לחוק הפטנטים, רשאי עורך פטנטים לייצג את הלקוח בבית המשפט בנוגע לאמצאה או פטנט בכל מה שאינו נוגע בנושא משפטי בתנאי שעורך דינו של הלקוח נוכח בבית המשפט.

לפי החוק בישראל עו"ד רשאי לייצג את מרשו בענייני עריכת פטנטים. נציין כי לא רבים עורכי הדין המתמחים בתחום עקב הדרישה להתמחות טכנולוגית. העבודה בה עוסק עורך פטנטים הינה ייצוג ממציאים מול רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. לניצול אמצאתם וטיפול בבקשת מונופול על פטנטים אותם יצרו. עורך פטנטים יסייע גם בהגשת פטנטים לרשויות פטנטים של מדינות זרות.

במסגרת עבודתו יערוך העו"פ את המידע אותו הגיש הממציא (ספר לבן) בצורה מקובלת התואמת את דרישות רשות הפטנטים בסוף הבקשה ינסח העורך את תביעותיו להגנה על הקניין הרוחני. למידע נוסף על עריכת פטנטים: https://jaffeipservices.com

עורך פטנטים

עורכי פטנטים ברחבי העולם

מקצוע עריכת פטנטים הוא מקצוע הנפוץ במדינות מערביות רבות. מכיוון שברוב הארצות רק עורך פטנטים מקומי יכול לייצג לקוח במדינה זרה, נעזרים עורכי פטנטים אלו באלו כדי להשיג הגנה משפטית על אמצאות לקוחותיהם. כמו בישראל, כך גם בחו"ל, נדרשים עורכי פטנטים להשכלה טכנולוגית. בארה"ב קיימת הבחנה בין עו"פ בעל תואר משפטי לבעל מקצוע בתחום ללא השכלה משפטית המכונה "סוכן פטנטים".

 

עורך פטנטים – רישיון עבודה

עורך פטנטים נדרש לעבור בחינות רישוי הכוללות מבחן בכתב ובע"פ. על פי חוק ייערך המבחן 2-3 בוחנים שרק אחד מהם עורך פטנטים. עיסוק במקצוע ללא רישיון בתוקף הוא הסגת גבול ונחשב לעבירה פלילית.

עורך פטנטים