אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

חוק בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מ- 1995 יוצר סדר סוציאלי בתוך מערך שירותי הבריאות שניתנים לתושבי המדינה באמצעות קופות החולים. החוק יצר מהפכה אמיתית בזכויות התושבים לקבלת השירותים, בדרכי המימון שלהם ובשירותים הכלולים בתוכם. חוק זה נבע מהצורך של המדינה, המוגדרת כמדינת רווחה, לעזור לתושביה מבחינה סוציאלית, והוא מושתת על עקרונות של שוויון, של צדק ושל עזרה הדדית.

עד שחוקקו את ביטוח בריאות ממלכתי, תושבי המדינה יכלו להיות חברים בקופות חולים, תמורת תשלומי דמי חבר. מי שלא שילם זאת, לא זכה לקבל שירותי בריאות. מרגע חקיקת החוק כל התושבים חייבים להיות מבוטחים על ידי חברות באחת מארבע הקופות, אותן הם רשאים לבחור. ביטוח לאומי הוא המוסד הממשלתי שגובה את דמי הביטוח מתוך משכורתם של העובדים, מתוך דמי ביטוח מאנשים שאינם עובדים או מתוך תשלומי פנסיה של אנשים שפרשו לגמלאות. סכומי הביטוח נקבעים לפי ההכנסות של כל תושב ותושב. לאחר גביית התשלומים מהתושבים, ביטוח לאומי מעביר את הכספים לקופות החולים.

סל הבריאות הממלכתי

לפני שנחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי היו הבדלים ניכרים בין קופות החולים בשירותי הבריאות אותם העניקו למבוטחיהן. כך נוצרו מצבים שקופות עשירות סיפקו שירותים נרחבים וטובים יותר מהקופות הפחות עשירות. מאז שנחקק החוק נקבע סל בריאות אחיד שמשותף לכל ארבע הקופות ללא יוצא דופן.

אחת לשנה קובעת ועדת הסל מטעם הממשלה את השירותים הרפואיים החדשים ואת התרופות שייכללו בסל הבריאות באותה שנה, לפי תקציב כספי שנקבע בכנסת. אחדים מהשירותים הרפואיים ומהתרופות בתוך הסל מותנים במחלות ובקריטריונים מסוימים, כך שהם לא ניתנים תמיד לכלל המבוטחים.

חוק בריאות ממלכתי קבע כי סל הבריאות הוא "סל מינימום" המעניק את השירותים הבסיסיים, אולם קופות החולים יכולות (אם כי אינן חייבות) לספק למבוטחיהן שירותי בריאות או תרופות מעבר למה שבסל, אך התנאי לכך הוא שהתוספות יינתנו בצורה כזו שאף מבוטח לא יופלה לרעה.

זכויות המבוטחים

חוק ביטוח בריאות ממלכתי נחקק למען התועלת האישית של התושבים ומכוחו נגזרות מספר זכויות:

 • כל תושב זכאי לקבל שירותי בריאות שכלולים בתוך סל הבריאות הממלכתי.
 • תושבי המדינה רשאים לבחור לעצמם קופות חולים אחת אליה הם ישתייכו (וגם לעבור בין קופות חולים), וזו מצדה לא תתנה את ההצטרפות בתנאים או במגבלות לפי גיל או לפי מצב רפואי.
 • קופות החולים מחויבות להעניק למבוטחיהן את השירותים הרפואיים שבמסגרת הסל, לפי שיקולים רפואיים, באיכות סבירה, בפרק זמן סביר (לא ארוך מדי) ובמרחק סביר ממקום מגוריהם.
 • שירותי הבריאות ניתנים תוך כדי שמירה על סודיות רפואית מלאה, על כבוד המטופל ועל פרטיותו.
 • התושבים זכאים לעבור בין קופות החולים לפי בחירתם האישית, בתקופות המוגדרות למעברים.
 • קופות החולים חייבות לספק למבוטחיהן רשימה של נותני שירותים- רופאים, בתי חולים, מטפלים מתחומים שונים ומכונים רפואיים, לפי הסדרים פנימיים, וזכות המבוטחים לבחור בהם.
 • המבוטחים זכאים לדעת מיהם נותני השירותים עמם עובדות קופת החולים, ומהם ההסדרים הנהוגים במקום.
 • זכות המבוטחים לקרוא את תקנוני הקופות בהן הם חברים ולקבל העתק שלהם.
 • קופות החולים מחויבות לתת למבוטחיהן מידע מלא על הסדרי התשלומים שנהוגים במסגרתן עבור שירותי הבריאות ועבור תכניות הביטוחים המשלימים שניתנים על ידן.
 • זכות המבוטחים לפנות בתלונה על בעיות לממונה על תלונות הציבור במוסד הרפואי שבו טופלו, לגורם שאחראי על תלונות המבוטחים בקופה או לנציב הקבילות לחוק ביטוח בריאות היושב במשרד הבריאות.
 • זכות המבוטחים לפנות בתלונות לבית הדין האזורי לענייני עבודה בכל בעיה.