אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

מעלים לדיון: שחרורו של יגאל עמיר

בשנת 1995 רצח יגאל עמיר את ראש הממשלה דאז, יצחק רבין ז"ל. הרצח אירע בתקופה פוליטית מתוחה במיוחד, על רקע הפגנות של שני צדדי המפה הפוליטית בנוגע לתפקוד הממשלה בראשותו של יצחק רבין. ההפגנות נגעו גם לסוגיות זהותיות ומהותיות לגבי מדינת ישראל ונסיבות קיומה.

אירוע בוער שקרה בסמוך לרצח היה החתימה על הסכמי אוסלו, שכללו הכרה ברשות הפלסטינית כגוף המייצג של ערביי השטחים, והדעות בעד ונגד החתימה על ההסכם קרעו את העם.

 

מי קרא לשחרר את יגאל עמיר?

גם כיום בשנת 2023, האווירה הציבורית בישראל קשה מנשוא, ומזכירה במידת מה את אותה אווירה ששררה ב1995, ערב רציחת יצחק רבין על ידי יגאל עמיר. אמנם כיום המדינה נקרעת סביב סוגיה אחרת, והיא הרפורמה המשפטית שמנסה לכונן הממשלה בראשותו של בנימין נתניהו.

האווירה הציבורית, ההפגנות, אופי הסוגייה והסוגיות הזהותיות שהיא מעלה, והסיקור התקשורתי הנרחב שהיא מקבלת, מעלות גם את סוגיית שחרורו של יגאל עמיר. הפעם היה זה שמעון שבס שהצטרף לקריאות לשחרר את יגאל עמיר מן הכלא.

יגאל עמיר

מה היא הטענה המרכזית של התומכים בשחרור יגאל עמיר מהכלא?

הטענה המרכזית בגינה יש כאלה שטוענים שצריך לשחרר את יגאל עמיר מהכלא, היא שהוא לא פעל על דעת עצמו, אלא עשה זאת על רקע של עשרות אלפים שקראו לרצוח את יצחק רבין, וביניהם אישי ציבור ואנשי דת עם השפעה רבה על הדעה והתודעה הציבורית. הטענה היא שיגאל עמיר היה רק "חייל" של בעלי אינטרסים רבים שקראו לרצוח את יצחק רבין, והוא פעל במסגרת העידוד של אותם אנשים בעלי שיעור קומה גבוה.

 

הבעייתיות במעשה של יגאל עמיר

המעשה של יגאל עמיר נתפס כבעייתי לא רק משום שמדובר על רצח, ובטח רצח של אדם חשוב כמו ראש הממשלה. הרצח של יצחק רבין הגיע לאחר הסתה עמוקה ונרחבת כלפיו בקרב ציבורים גדולים, דבר שגרם לפיצול זהותי בין חלקי העם השונים, על רקע של דעות סביב הסכסוך היהודי-ערבי בארץ ישראל, ועל רקע זהותה של מדינת ישראל והמתח המתמיד בין מהותה הדמוקרטית, ומהותה כמדינת הלאום של העם היהודי.

יצחק רבין

סוגיות שכאלה ראוי שייפתרו בקלפי, בבחירות חופשיות בהן כל אזרח יכול להביע את דעתו, ולא במעשה אלים וחד צדדי כמו מעשה הרצח.

 

תיאוריות קונספירציה לגבי רצח יצחק רבין

נושא השחרור של יגאל עמיר מהכלא עולה גם על רקע תיאוריות רבות המנסות לקבוע שלא יגאל עמיר הוא זה שרצח את יצחק רבין. הטענות כוללות סוגים שונים של מעורבות השב"כ באירוע הרצח. יש הטוענים שהשב"כ היה מודע לכוונותיו של יגאל עמיר לרצוח את יצחק רבין, אבל לא מנעו ממנו פיזית את הרצח כי רצו להפליל אותו בשעת מעשה.

ראש ממשלה