אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

על מה מקבלים נקודות זיכוי במיסים?

על פי תקנות המס בישראל זכאים תושבי המדינה ליהנות מהפחתה בתשלומי מס ההכנסה שלהם באמצעות מנגנון של נקודות זיכוי.

על פי פקודת מס הכנסה, זכאי כל תושב ישראל לנקודת זיכוי בהתאם לקריטריונים שונים המפורטים בה. לכל נקודת זיכוי משמעות כספית, כאשר מכפלת שווי נקודת הזיכוי במספר הנקודות שלהם זכאי הנישום מביאה לתוצאה של ההפחתה בשקלים.

נכון לשנת 2013, שוויה של כל נקודת זיכוי הוא 2616 ₪ לכל שנת מס דהיינו 218 ₪ לחודש.

נקודות לכולם

על פי סעיף 34 לפקודת מס הכנסה זכאי כל עובד תושב ישראל ל-2.25 נקודות זיכוי. יש לציין שכאשר מדובר באישה עובדת, הרי שעל פי סעיף 36 לפקודת מס הכנסה היא זכאית לחצי נקודת זיכוי נוספת, כלומר מגיעות לה 2.75 נקודות זיכוי.

על פי סעיף 40 לפקודה, כאשר מדובר על בני נוער עובדים, החל מגיל 18 ומעלה, זכאותם לנקודות זיכוי עומדת על נקודה אחת.

עולים חודשים ותושבים חוזרים

על פי סעיף 35 לפקודת מס הכנסה, זכאים עולים חדשים ותושבים חוזרים לנקודות זיכוי בשל מעמדם המיוחד. כאשר מדובר בעולה (גבר או אישה), זכאי עולה חדש לנקודות זיכוי במשך תקופה של שלוש וחצי שנים ורגע עלייתו לארץ.

ההטבה ניתנת באופן כזה שהיא הולכת ויורדת ככל שהוותק של העולה בארץ גבוה יותר. במשך השנה וחצי הראשונות לשהותו של העולה בארץ מגיעות לו 3 נקודות זיכוי.

בשנה שלאחר מכן, מגיעות לו שתי נקודות זיכוי ואילו בשנה שלאחריה מגיעה לו תוספת של נקודות זיכוי אחת בלבד בשל מעמדו כעולה (זאת, כמובן, מעבר לנקודות הזיכוי המגיעות לו כתושב ישראל).

עבור תושב חוזר, כאן מדובר על ישראלים ששהו בחו"ל למשך תקופה ארוכה (6 שנים ברציפות) ומבחינת נקודות הזיכוי דומה מעמדם לזה של עולה חדש.

חיילים משוחררים

עבור חיילים משוחרים, נקודות הזיכוי מגיעות לגברים ולנשים ששירתו שירות סדר או לאומי. הזכאות, שמתוארת בסעיף 39 לפקודת מס הכנסה, מוגדרת בהתאם לאורך השירות. הזכאות הינה לתקופה של שלוש שנים והיא מוגדרת כך:

נקודת זיכוי אחת מגיעה לחיילים (גברים) ששירתו מעל שנה ופחות מ-23 חודשים, לחיילות ששירתו מעל שנה ופחות מ- 22 חודשים ולבני שירות לאומי (גברים ונשים) שהתנדבו למשך שנה שלמה לפחות.

שתי נקודות זיכוי מגיעות לחיילים (גברים) ששירותו מעל 23 חודשים, וכן לחיילות ששירותו מעל 22 חודשים ובני שירות לאומי (גברים ונשים) שהתנדבו למשך 24 חודשים.

רוצים לבדוק אם מגיעות לכם זכויות נוספות? פנו אל אופק המרכז לזכויות בע"מ.

זכאות לבוגרי תארים ולימודים שונים

על פי פקודת מס הכנסה, סעיף 40, בוגרי תארים אקדמיים כגון תואר ראשון, תואר שני או תואר שלישי (דוקטורט) משנת 2005 ואילך זכאים לנקודות זיכוי נוספות בגיל לימודים גבוהים. מספר נקודות הזיכוי תלוי בסוג התואר וכך גם משך התקופה של הלימודים בשנים.

יש לציין שגם בוגרים לימודים מקצועיים מסוימים, כגון הנדסאים או אחרים שלמדו בהיקף שעות מינימלי מסוים, זכאים לנקודות זיכוי אף שאינם בוגרי תואר אקדמאי.

זכאות בגין ילדים

הורים לילדים זכאים לנקודות זיכוי כדלהלן – עד היות הילדים בני 18 שנים, ישנה זכאות לנקות זיכוי עבור כל ילד וילד. בנוסף, כאשר מדובר על פעוטות בשנות חייהם הראשונות, ישנה זכאות נוספות. בשנה הראשונה לחיי הילד ישנה זכאות לנקודת זיכוי אחת.

בשנתיים שלאחר מכן, הזכאות עולה לשתי נקודות ובשנה העוקבת – זכאות לנקודה אחת.

מקרי גירושים ואלמנות

על פי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה, זוג נשוי, שאחד מהשניים משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, זכאים לנקודת זיכוי אחת. בהתאם לאותו הסעיף בפקודה, גם הורה המגדל את ילדיו, שבן זוגו נפטר, זכאי לנקודת זיכוי אחת.

לסיום, יש לציין שישנן זכאויות נוספות לנקודות זיכוי, למשל להורים לילדים מוגבלים.

מאמר זה מוגש בשיתוף אבנר הייזלר.