אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

סיבות ל BDI שלילי

חוק שירות נתוני אשראי , אשר קיבל תוקף ב 2004, מאפשר לעקוב באופן מפורט אחר התנהלותו הכלכלית של כל אדם בישראל.

המטר העיקרית בכך היא לבדוק אם אנשים עומדים בהתחייבויות הכלכליות שלהם.

בדרך זו, כל גוף כלכלי שנותן אשראי, הלוואה או משכנתא, בודק לפני כן את נתוניהם של אלה שמבקשים את האשראי או ההלוואה.

באופן זה אותו גוף יכול לראות את גודל הסיכון שבנתינת ההלוואה/ האשראי, ע"י תמונת מצב הכוללת היסטוריית אשראי של המבקש.

 

משמעות המושג

המונח BDI שלילי מעיד למעשה על רישום אשראי שלילי בהיסטוריה הפיננסית של אדם. בשל רישום שלילי זה, כאשר אותו אדם מבקש לקבל הלוואה אשראי, או לפתוח חשבון, לא יוכל לבצע זאת.

 

 כיצד מגיע המידע לגבי ההיסטוריה הפיננסית

ביזנס דאטה ישראל, הינה לשכה שמעבדת מידע פיננסי של כל אדם ומוכרת את המידע הזה לבנקים וחברות אשראי. באמצעות מידע זה, כאמור, יכול הגוף הפיננסי (בנק, חברת אשראי וכיו"ב) להגיע למסקנות האם לאשר או לסרב למבקש האשראי או ההלוואה בהתאם לנתונים הפיננסים שלו מהעבר. כשלמעשה, המטרה היא להבין האם יוכל מבקש האשראי או ההלוואה לעמוד בהחזרי התשלומים.

דוח BDI מפרט, כאמור, את התנהלותו הכלכלית של אדם בלבד. דהיינו, פרטים אחרים כגון, רמת השכלה, מצב בריאותי וכד' לא רלוונטיים לדוח זה ולא יופיעו בו.

באתר Logicash תוכלו לקרוא מידע נוסף לגבי הנושא של BDI שלילי ואף לקבל ייעוץ בכל שאלה בתחום.

 

הסיבות ל  BDI שלילי

תוצאה שלילית של BDI יכולה לנבוע מכמה סיבות, ביניהן: אי עמידה בהחזרי הלוואות, צ'קים שחזרו, חשבון מוגבל וכיו"ב.

תוצאה חיובית, לעומת זאת, מצביעה על כך שלאדם יש היסטוריה של עמידה בתנאי ההחזר של הלוואה או אשראי שהוא קיבל, שאין לו חריגה ממסגרת אשראי ושלמעשה, קיימת אצלו יציבות כלכלית וכי ניתן לתת לו הלוואה, משכנתא או אשראי בתנאים נוחים וללא רמת סיכון גבוהה.

 

כיצד ניתן להימנע מ BDI שלילי?

באופן כללי, מומלץ לאדם לעשות כל שביכולתו כדי לדאוג לרישום חיובי של התנהלותו הכלכלית. כך למשל, אם צ'ק שנתן – חזר ולא נפרע, עליו לעשות כל שביכולתו שלא יחזרו עוד צ'קים נוספים. ולמשל, אם הינו עומד בפני הליך הוצאה לפועל, עליו להתאמץ להגיע להסדר עם נושיו ולהימנע כפי יכולתו מלהגיע להליך זה.

 

לסיכום

כאשר אדם מגיע לבקש הלוואה, אשראי או משכנתא מגוף פיננסי כלשהו, תחילה, אותו גוף מבצע עבורו בדיקת BDI. תוצאה שלילית של BDI, מעידה על כך שלאותו אדם יש חיווי אשראי שלילי, שזהו למעשה שיקוף ההיסטוריה הפיננסית של אותו האדם ב 3 שנים האחרונות ובהתאם לכך, המלצה האם לאשר או לסרב לבקשתו לקבל את האשראי או ההלוואה.

ככל שיצליח אדם להימנע מהגבלות בהתנהלותו הפיננסית, כך יצליח  למעשה לצמצם ואף להימנע ככל הניתן מרישום שלילי בפעילותו הכלכלית, כלומר מ BDI שלילי.

 

מכשיר סליקה