אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

ביטוח עובדים זרים

אוכלוסיית העובדים הזרים בישראל מונה כיום היקפים גדולים מאוד של אנשים, הם העובדים העיקריים בתחומי הסיעוד, החקלאות, הבנייה וכמו כן עובדים בענפים אחרים במשק. בסוף 2011 הוציאה ממשלת ישראל צו מיוחד להסדרת הנושא שעד אז היה בעייתי מבחינת ציבור העובדים הזרים – ביטוח רפואי לעובדים זרים. הצו החדש מחייב כל מעסיק, של עובדים חוקיים או לא חוקיים, לרכוש עבורם ביטוח עובדים זרים. עובדים אלו אינם זכאים לחובות ולהטבות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ולכן חייבים לרכוש עבורם בנפרד ביטוח עובדים זרים כך שיוכלו לקבל טיפול רפואי הולם בעת הצורך.

הצו מטעם משרד הבריאות המחייב רכישת ביטוח עובדים זרים על ידי מעסיקים רלבנטי לעובדים חוקיים, לא חוקיים, במשרה מלאה או חלקית – לכלל מגזר העובדים הזרים למעשה. מדובר על פוליסות ביטוח בריאות שמהותה דומה מאוד לביטוח הבריאות הממלכתי שמעניקות קופות החולים לכלל אזרחי ותושבי ישראל. כל מעסיק חייב ברכישת ביטוח בריאות לעובדים זרים אך הוא מחליט באיזו חברה לבטח, לחברת העובדים הזרים אסור לכפות ביטוח בחברה או הסדר מסוים.

שירות כלל ארצי בקופות החולים

ביטוח עובדים זרים מעניק מגוון כיסויים ביטוחיים למקרים בריאותיים וטיפולים רפואיים שונים, כאשר מרבית תכנית הביטוח כוללות הסדרים עם כמה קופות חולים כך שהעובד יכול לקבל טיפול במגוון רחב של מוקדים רפואיים בכל רחבי ישראל. כמו כן כמובן שהפוליסה כוללת כיסוי לטיפולי חירום ושגרה בבתי חולים.

חברות הביטוח המפעילות תכניות ביטוח עובדים זרים מתפעלות מוקדי שירות הפעילים 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע עם מוקדני שירות וסיוע דוברי שפות שונות – כך שכמעט כל עובד יכול בקלות לקבל מידע וסיוע לגבי זכויותיו ואפשרויותיו בביטוח הבריאות.

כיסויים בפוליסת ביטוח עובדים זרים

כיום כל עובד זר צריך שתהיה עבורו פוליסת ביטוח בריאות פעילה ומשולמת באופן שוטף על ידי המעסיק, הכיסויים הביטוחיים במסגרת פוליסות ביטוח אלו כוללים את המרכיבים העיקריים הבאים:

 • בדיקות שונות אצל רופא או צוות רפואי מתאים.
 • טיפולי חירום בחדרי מיון – על פי ההגדרות בסל הבריאות או באישור רופא או מד"א.
 • בדיקות על ידי רופאים מומחים.
 • ביצוע אולטרא-סאונד, צילומי רנטגן, א.ק.ג, סי.טי ובדיקות הדמייה נוספות בהתאם לצורך.
 • ניתוחים שונים.
 • מימון אשפוז בבית חולים ובחלק מהמקרים הוצאות נלוות מחוץ לאשפוז.
 • ביצוע בדיקות מעבדה שונות.
 • רכישת תרופות.
 • כיסוי בהריון– החברות דורשות תקופת אכשרה של 9 חודשים.
 • גיבוס וחבישה לאחר פציעות.
 • מימון הטסת גופת העובד הזר לארץ מוצאו במקרה מוות ועד לתקרה קבועה.
 • יש פוליסות ביטוח עובדים זרים שמעניקות כיסוי למימון הטסת העובד עם אינו כשיר לעבוד במשך כמה חודשים.
 • אפשרות לכיסוי טיפולי שיניים עד תקרה מסוימת.

ביטוח עובדים זרים אינו כולל כיסוי לתאונות דרכים (יש כיסוי בחוק ממשלתי), לתאונות עבודה (כיסוי בביטוח לאומי), בעיות פוריות ואין אונות, טיפולים שונים שאינם הכרחיים, טיפול סיעודי, מחלות קיימות בעבר, לידה (בחלק מהפוליסות) ואפשרויות נוספות בכל חברת ביטוח. מרבית הפוליסות של ביטוח עובדים זרים כיום אינן כוללות השתתפות עצמית של המעסיק/העובד.

תשלום והצטרפות לביטוח

התשלום עבור ביטוח עובדים זרים הוא בפרמיה חודשית שמתומחרת בדולר ארה"ב לפי תעריף יומי לכל מבוטח מטעם המעסיק. על מנת להצטרף לתכנית ביטוח בריאות לעובדים זרים על העובד למלא שאלון בריאות קצר יחסית ותהליך חיתום שגרתי הכולל העברת הפרטים לקופות החולים הרלבנטיות. התהליך כולו מהיר ויעיל במרבית המקרים, כך שהעובד הזר יכול להתחיל ליהנות מהביטוח והשירות בהקדם.