אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

ביטוח רפואי לעובדים לזרים

ביטוח רפואי לעובדים לזרים: בשנים האחרונות מספר הזרים השוהים בישראל, גם באופן זמני מאוד כתיירים אך בעיקר שוהים לטווחי זמן ארוכים, עלה משמעותית. שוהים זרים אלו כוללים עובדים זרים בתחומים שונים במשק, סטודנטים, עובדים שעשו RELOCATION לישראל וכן הלאה. בישראל יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי שמחייב כל אזרח ותושב להיות מבוטח בקופת חולים כלשהי, אך המצב עבור שוהים זרים מורכב יותר ומבחינתם או הגורמים האחראיים להם יש אינטרס מובהק לרכישת ביטוח בריאות לזרים בישראל.

החוק מחייב מעסיקים ברכישת ביטוח בריאות

החל משנת 2011 נכנס לתוקפו צו מיוחד המחייב מעסיקים של עובדים זרים, בכל התחומים, לרכוש עבור העובדים ביטוח עובדים זרים. מעסיק שלא יסדיר את נושא ביטוח הבריאות לעובדיו צפוי לקנסות וכן יהיה חשוף לתביעות ההוצאות הרפואיות שהעובד שילם מכיסו. הוראה זו נוגעת הן לעובדים חוקיים והן לעובדים לא חוקיים – כך שגם אלו שעובדים ללא אישורים יהיו מכוסים מבחינת קבלת טיפול רפואי הולם.

באופן כללי, מי שמחליט היכן לבטח שוהים זרים בישראל, כאשר הכוונה היא לעובדים זרים שמהווים את מרבית האוכלוסייה הרלבנטית לביטוח רפואי לעובדים זרים בישראל, הוא המעסיק. לחברה הסיעודית או לקבלן העובדים הזרים לחקלאות / בניין אסור על פי חוק לדרוש לבצע את הביטוח דרכו. המעסיק צריך לשלם על ביטוח בריאות לזרים בישראל בנוסף לתשלומים השוטפים לרשויות המדינה (בהתאם למשכורת העובד) ולכן הוא זה שיחליט אצל איזו חברת ביטוח לרכוש את הפוליסה.

מה נכלל בפוליסת ביטוח רפואי לעובדים זרים?

ביטוח רפואי לעובדים זרים בישראל כולל מרכיבים רבים וזהו למעשה ביטוח בריאות מקיף הדומה במהותו לביטוח הבריאות הממלכתי של כל אזרחי ותושבי מדינת ישראל. אלו המרכיבים המרכזיים של ביטוח בריאות לעובדים זרים:

 • בדיקות כלליות ומיוחדות אצל רופא או צוות רואי אחר במרפאות ובתי חולים.
 • בדיקות של רופאים מומחים.
 • צילומים למיניהם ואבחונים באמצעות מכשירי הדמייה (רנטגן, א.ק.ג. אולטרא-סאונד, סי.טי).
 • טיפול בחדרי מיון בבתי חולים.
 • טיפול לאחר תאונות ופציעות, גבס, חבישות וכדומה.
 • מימון הוצאות של העברת גופת עובד זר לארץ המוצא שלו – עד תקרה מסוימת.
 • ביצוע בדיקות מעבדה למיניהן.
 • רכישת תרופות – לרוב אלו שנכללות בסל הבריאות אך יש לוודא בכל פוליסה ספציפית.
 • מימון מסוים של הוצאות אשפוז בבתי החולים ולעיתים גם מימון הוצאות שלא במהלך האשפוז.
 • טיפולים והוצאות בהריון – כולל תקופת אכשרה של לפחות 9 חודשים.
 • פוליסות מסוימות כוללות כיסוי עד תקרה מוגדרת למימון טיפולי שיניים, בעיקר טיפולי חירום.

יש פוליסות ביטוח רפואי לעובדים זרים בישראל הכוללות השתתפות עצמית של המעסיק/העובד אך כיום מקובל למצוא פוליסות ללא השתתפות עצמית תמורת פרמיה חודשית מעט גבוהה יותר. בנוסף יש ביטוחים הכוללים מרכיב למימון טיסה לעובד באם זה אינו כשיר לעבודה במשך תקופה מוגדרת של למשל 3 חודשים. הפוליסות לא תמיד מכסות נזקים מתאונות דרכים (יש כיסוי בחוק הממשלתי לנפגעי תאונות דרכים) וכמו כן טיפולים רפואיים מסוימים שאינם הכרחיים. תאונות עבודה מכוסות באופן כללי במסגרת הביטוח הלאומי שכל עובד ומעסיק משלמים ולכן נחשבים לרוב כחריגים בפוליסות ביטוח רפואי לעובדים זרים בישראל.

העובדים הזרים המבוטחים בתכניות השונות נהנים משירות לקוחות הזמין 24/7 מטעם חברות הביטוח, כאשר המוקדנים במוקד דוברים שפות שונות בהתאם לאוכלוסיות הנפוצות של עובדים זרים בישראל.

פרמיה חודשית בדולרים

ביטוח רפואי לעובדים זרים בישראל מחויב על ידי חברת הביטוח השונות באופן חודשי, כאשר הפרמיה החודשית של ביטוח עובדים זרים היא בדולרים אמריקאיים ולפי תעריף מוגדר לכל יום.