אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

הצהרת בריאות – כללים חשובים

תחום ביטוחי הבריאות וביטוחי החיים הוא מקיף וכולל מגוון רחב של פוליסות וסוגי כיסויים שניתן לרכוש. אך נושא אחד משותף לכלל הפוליסות והביטוחים – הצורך של המבוטח למלא ולהגיש הצהרת בריאות לחברת הביטוח במועד רכישת הפוליסה.

על פניו יש כאלו שיתייחסו לאותה הצהרת בריאות כאל חלק מהפרוצדורה השוטפת של רכישת פוליסת ביטוח בריאות או ביטוח חיים, אך בפועל זהו מרכיב חשוב מאוד שיש למלא כהלכה למניעת תקלות ועוגמת נפש מאוחר יותר. הצהרת בריאות חייבת להיות מלאה ועם פרטים אמינים ומדויקים בלבד, להלן כמה כללים חשובים לגבי מילוי של ההצהרה.

הצהרת הבריאות נועדה על מנת לאפשר לחברת הביטוח לדעת מה המצב הבריאותי של המבוטח בעת רכישת הביטוח – זו דרישה הגיונית ולגיטימית כי המבטחת לוקחת על עצמה סיכון בכל פוליסה שהיא מוכרת כמובן.

אדם בעל מחלה קיימת או היסטוריה בריאותית בעייתית אינו זוכה לאותו הדין הביטוחי כמו מבוטח צעיר ובריא ללא היסטוריה של מחלות. הצהרת בריאות שמראה על מצב בריאותי לא תקין או היסטוריה רפואית בעייתית מבחינת חברת הביטוח יכולה לגרור החמרת תנאי הפוליסה או סירוב לצירוף לביטוח למשל.

פרטים לא נכונים – עילה לביטול הפוליסה

על מנת להמחיש כמה חשוב למלא הצהרת בריאות כיאות ובאופן אמין לחלוטין נציין כי אם חברת הביטוח מגלה כי בהצהרה פרטים לא נכונים היא רשאית על פי חוק לבטל את הפוליסה לחלוטין. כך למשל אדם שרכש ביטוח בריאות ולא דיווח על מחלה קיימת או פרט חשוב בהיסטוריה הרפואית, יכול להגיע למצב בו המבטחת מבטלת את הפוליסה דווקא בעת שהוא הכי זקוק להפעלתה.

חשוב להדגיש כי למרות האמור לעיל, חברת הביטוח רשאית לבטל את הפוליסה מטעמי מידע שגוי בהצהרת הבריאות רק במשך 3 השנים הראשונות מאז ההצטרפות, מעבר לזה הזכות שמורה רק למקרים בהן יש הוכחה שהמבוטח מסר פרטים לא מדויקים לצורך הונאה מכוונת של חברת הביטוח.

לענות בהרחבה

כאמור, רבים טועים וחושבים שאותה הצהרת בריאות היא עוד מסמך פשוט שעליהם לחתום עליו בתהליך רכישת הפוליסה, רבים עוברים על ההצהרה במהירות יחד עם הסוכן או לבדם ופשוט חותמים לאחר מילוי המשבצות המתאימות.

בפועל, כלל חשוב של מילוי הצהרת בריאות הוא כן להקפיד לענות תשובות בהרחבה במקרים בהם יש מידע לספק. מדובר על מקרים בהם המידע עשוי להיראות לא רלבנטי ולא חשוב. כאשר אחת השאלות בהצהרה נוגעת למחלה כלשהו או מצב בריאותי מסוים ויש למבוטח ולו הקשר הרופף ביותר לשאלה – רצוי לענות בהרחבה למניעת בעיות בהמשך או אפשרות לש המבטחת לביטול הפוליסה.

אפשר אפילו להתייעץ עם אנשי מקצוע לצורך מילוי חלקים של הצהרת בריאות – למשל עם רופא המשפחה או רופא מטפל רלבנטי אחר.

לוודא שהפרטים נרשמו במלואם בהצהרה

ברוב המקרים, בפועל סוכן הביטוח הוא זה שממלא את הצהרת הבריאות על פי תשובות שהמבוטח מספק לשאלות בטופס. חשוב מאוד לוודא לאחר מעשה ולפני הגשת הטפסים כי אכן מדובר על הצהרת בריאות מלאה וכי הסוכן רשם את כל הפרטים הרלבנטיים.

בהחלט היו מקרים בהם בעת מחלוקת לגבי הצהרת בריאות חברת הביטוח טענה כי נמסרו פרטים לא נכונים או לא מלאים והמבוטח טעם כי הכל נמסר לסוכן – עדיף להימנע ממצב בעייתי זה מראש.

לסיכום, הצהרת בריאות איננה סתם עוד טופס בירוקרטי בתהליך רכישת הפוליסה, יש להקדיש להצהרה זמן ולמלא אותה כראוי, עם כל הפרטים ובפירוט רב.

לצד הדגשה זו, בית המשפט פסק כבר כי אי מסירת פרטים או פרטים לא נכונים במסגרת הצהרת בריאות אינם הוכחה מספקת לכוונת זדון ורמייה של חברת הביטוח – אך עדיף שלא להגיע כלל למצב של מחלוקת.