אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

ביטוח סיעודי של מאוחדת

קופת החולים מאוחדת מציעה למבוטחיה תכנית ביטוח סיעודי בשם "מאוחדת זהב", ביטוח סיעודי של מאוחדת מאפשר למבוטחים לבחור בין פיצוי כספי לטיפול סיעודי בבית או לאשפוז במוסד סיעודי.  הביטוח הסיעודי נועד להקל על המבוטח ומשפחתו במימון העלויות הגבוהות של טיפול סיעודי, כאשר הביטוח  הסיעודי לצעירים ולקשישים כאחד. ביטוח סיעודי של מאוחדת הוא למעשה ביטוח סיעודי קבוצתי כי הקופה משיגה את התנאים והפרמיות מחברת הביטוח ומציעה תנאים זהים למבוטחים בהתאם לקבוצת גילם.

הכיסוי הביטוחי של מאוחדת זהב

מבוטחי ביטוח סיעודי של מאוחדת זכאים לקבל את תגמולי הביטוח כאשר הם מוגדרים סיעודיים על פי הגדרות הביטוח הלאומי ומשרד הבריאות – אי יכולת לבצע 3 משימות פשוטות ויומיומיות מתוך רשימת קריטריונים קבועה. גם תשושי נפש קשים או חולי אלצהיימר מתקדמים יכולים להית מוגדרים סיעודיים. תכנית מאוחדת זהב לביטוח סיעודי מאפשרת למבוטחים, בדומה לכל הביטוחים הסיעודיים של קופות החולים, לבחור מבין כמה מסלולי תגמולי ביטוח:

  • שיפוי הוצאות אשפוז במוסד סיעודי
  • מימון הוצאות טיפול סיעודי בבית המטופל על ידי עובד/ת סיעוד זר/ה
  • פיצוי לטיפול סיעודי בבית על ידי מטפל/ת ישראלי/ת
  • פיצוי לטיפול סיעודי בבית המבוטח על ידי  קרוב משפחה

אין צורך לבחור מראש את מסלול התגמול אלא רק במקרה בו המבוטח הופך לסיעודי, הפרמיה החודשית זהה לכל המבוטחים בהתאם לקבוצות הגיל השונות המוגדרות בביטוח סיעודי של מאוחדת.

ביטוח סיעודי של הפניקס

קופות החולים חייבות להתקשר עם חברת ביטוח הפעילה בתחום הסיעודי על מנת להציע למבוטחים מסלולי ביטוח סיעודי. קופת חולים מאוחדת התקשרה עם חברת הפניקס שמנהלת עבורה את תכנית הביטוח הסיעודי מבחינת ניהול הכספים, תביעות וכיוצא באלו. בעבר ביטוח סיעודי של מאוחדת נערך עם חברת ביטוח אחרת, כאשר כמובן שכל הזכויות והוותק של מבוטחי מאוחדת זהב ותיקים נשמרו והועברו אוטומטית לתכנית החדשה והמשופרת דרך הפניקס.

מאפייני  הביטוח הסיעודי של מאוחדת

בהתאם לכך שקופ"ח מאוחדת חתמה על הסכם חדש לביטוח סיעודי קבוצתי למבוטחיה עם חברת הפניקס, היא הכניסה שיפורים ואפשרויות שונות לפוליסות הביטוח. מבוטחי ביטוח סיעודי של מאוחדת יכולים כיום להוסיף כיסויים ואפשרויות לפוליסה הסיעודית הבסיסית. כמו כן, ובניגוד לשתי הקופות הגדולות למשל, מבוטחי מאוחדת זהב יכולים לבחור לרכוש פוליסה יקרה יותר שמעניקה כיסוי סיעודי לכל החיים במקום הפוליסה הבסיסית המציעה כיסוי לתקופה מוגבלת של 5 שנים בלבד.

כיסוי לכל החיים הוא יתרון למרות פרמיה חודשית גבוהה יותר, חולים סיעודיים חיים במקרים רבים הרבה מעבר לתקופה המוגבלת של 5 שנות הביטוח (מודל הקיים גם בביטוחי סיעודיים קבוצתיים אחרים וגם פרטיים), לכן בהיעדר כיסוי המשמעות הכלכלית למשפחה היא קשה וכבדה ביותר. ביטוח סיעודי של מאוחדת עם כיסוי לכל החיים מאפשר למבוטחים שקט נפשי וכלכלי למימון חלקי של הוצאות הטיפול הסיעודי היקרות.

תגמולי הביטוח לפי קבוצות גיל

היקף תגמולי הביטוח שמבוטחי ביטוח סיעודי של מאוחדת יכולים לקבל נקבע על פי השתייכות לקבוצת גיל מסוימת, ביחס יורד של הסכום ככל שהגיל עולה. יש הבדלים בסכומים בין מסלולי שיפוי למימון הוצאות אשפוז במוסד סיעודי למסלול פיצוי למימון טיפול סיעודי בבית המבוטח.

שיפוי לאשפוז סיעודי:

  • עד גיל 50 – 7,000 ש"ח לחודש
  • גילאי 51-65 – 6,500 ש"ח לחודש
  • 66 ומעלה – 4,500 ש"ח

פיצוי לטיפול סיעודי בבית:

  • עד גיל 50 – 5,000 ש"ח לחודש
  • גילאי 51-65 – 4,500 ש"ח לחודש
  • 66 ומעלה – 3,000 ש"ח לחודש

הפרמיה החודשית עבור ביטוח סיעודי של מאוחדת מתחילה באפס ש"ח לחודש עד גיל 18 ועולה בכמה שקלים בכל קפיצה של קבוצת גיל, עד 159 ש"ח לחודש לגילאי 81 ומעלה – התעריפים מתעדכנים אחת לתקופה.