אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

ביטוח סיעודי של מכבי

קופת החולים מכבי, השנייה בגודלה בישראל, מציעה למבוטחיה תכנית ביטוח סיעודי. ביטוח סיעודי של מכבי מקנה  את הפיצוי הכספי הגבוה ביותר במקרה של הגעה למצב סיעודי מבין כל 4 קופות החולים. מבוטחי קופת חולים מכבי יכולים להצטרף אל ביטוח סיעודי של מכבי עד גיל 70, כאשר ככל שהמצטרף צעיר יותר כך הפרמיה החודשית נמוכה יותר – הצטרפות מצריכה הליך חיתום רפואי שגרתי ומילוי הצהרת בריאות של המבוטח.

ביטוח סיעודי מבית כלל ביטוח

קופת החולים מכבי חברה לחברת הביטוח כלל ביטוח על מנת להציע למבוטחיה תכנית ביטוח סיעודי מקצועית ואיכותית. קופות החולים בישראל זכאיות להציע למבוטחיהן ביטוחים סיעודיים החל מהשנים האחרונות, אך עליהן לעשות זאת באמצעות חברת ביטוח הפעילה בתחום ולא באופן עצמאי מלא, כל קופ"ח בוחרת עם איזו חברת ביטוח להתקשר לצורך כך. ביטוח סיעודי של מכבי מנוהל מבחינת המבוטחים המצטרפים מול הקופה עצמה, אך בפועל כלל ביטוח מנהלת את הכספים ואת התביעות.

תנאי פוליסה זהים לקבוצות גיל

ביטוח סיעודי של מכבי, כמו גם של יתר קופות החולים, מתפקד בפועל כמעין ביטוח קבוצתי, המשמעות היא שתנאי הפוליסה זהים ותקרות הכיסוי זהות לכלל המבוטחים בקבוצת גיל מסוימת ואין סכום כיסוי מירבי למבוטח זה על פני אחר אם שניהם באותה קבוצת גיל. זאת בניגוד לביטוח סיעודי פרטי המאפשר רכישה של כיסוי בסכומים שונים עד תקרה של כ-20,000 ש"ח. תקרות הפיצוי הכספי למקרים סיעודיים במסגרת ביטוח סיעודי של מכבי יורדים ככל שהמבוטח מבוגר יותר.

ביטוח סיעודי מוגבל בזמן

בדומה ליתר קופות החולים, גם ביטוח סיעודי של מכבי הוא פוליסת ביטוח מוגבלת בזמן מבחינת הכיסוי. במכבי מבוטחים זכאים לקבל פיצוי כספי לטיפול סיעודי עד לתקופה של 5 שנים ואין בפועל אפשרות לרכוש כיסוי לתקופה ארוכה יותר או לכל החיים. בתכניות ביטוח סיעודי פרטיות יש אפשרות לפוליסה לכל החיים, תמורת פרמיה גבוהה יותר אך קבלת כיסוי סיעודי למשך כל חיי המבוטח – כאשר עלויות הטיפולים הסיעודיים בבת או במוסד סיעודי גבוהות מאוד כידוע.

מסלולי ביטוח סיעודי של מכבי

ביטוח סיעודי של מכבי כולל 4 מסלולי ביטוח שונים שהמבוטחים יכולים לבחור ביניהם, כמו כן כל מבוטח רשאי לעבור ממסלול אחד למשנהו בכל עת וללא הגבלה (הפרמיות שונות כמובן). בכל מסלול יש כיסוי למבוטחי הביטוח המשלים מגן כסף ומסלול משופר ומורחב למבוטחי מגן זהב – הרמה העליונה בביטוחים המשלימים של קופ"ח מכבי (כל מבוטח בוחר מסלול בין סיעודי כסף לסיעודי זהב). חשוב לציין כי כספי הפיצוי לחולים סיעודיים במסגרת ביטוח סיעודי של מכבי צמודים למדד המחירים לצרכן ומתעדכנים פעם אחת ברבעון.

מסלול ביטוח סיעודי

מכבי סיעודי כסף

מכבי סיעודי זהב

אשפוז סיעודי

מימון 40% מהוצאות אשפוז סיעודי עד תקרה של 5,533 ש"ח לחודש

מימון 80% מהוצאת אשפוז סיעודי עד תקרה של 11,066 ש"ח לחודש

מסלול מטפל ישראלי

מימון 25 שעות סיוע בשבוע

מימון 36 שעות סיוע בשבוע

תשלום מעסיק למטפל זר

תשלום של 3,873 ש"ח לחודש

תשלום 4,980 ש"ח לחודש

פיצוי כללי

3,320 תשלום חודשי

4,426 תשלום חודשי

עלויות ביטוח סיעודי של מכבי

ביטוח סיעודי לילדים עד גיל 17 מצורף לביטוח סיעודי של מכבי ללא עלות כלל, מעבר לזה בכל קפיצה של קבוצת גיל יש שינוי כלפי מעלה בפרמיה החודשית עבור הביטוח. החל מ-5.37 ש"ח לחודש עבור מבוטח בגילאי 18-24 במסלולי כסף או זהב ועד 162 ש"ח לחודש  למבוטח סיעודי זהב או 119 ש"ח למבוטחי סיעודי כסף בגילאים שמעל 81. מצטרפים חדשים לתכנית ביטוח סיעודי של מכבי שהינם מעל גיל 54 נדרשים לשלם תוספת לפרמיה בהתאם לגילם.