אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

החזר מס לעולים חדשים

עולים חדשים במדינת ישראל מקבלים סל תמיכה אשר נועד לסייע להם במעבר לארץ חדשה על כלל הקשיים הכרוכים בכך. כחלק מזה, זכאים עולים חדשים ותושבים חוזרים להטבת מס בדמות של נקודת זיכוי המשתנה בגודלה. במאמר זה נפרט תחילה מי זכאים להטבת המס, מהי ההטבה ומהן תקופות הזכאות לה ולבסוף נציג את אופן קבלת ההטבה.

 

מי זכאים להטבת המס

הטבת המס המגיעה לעולה חדש מוסדרת בסעיף 35 לפקודת מס הכנסה, הפקודה מגדירה מיהו עולה חדש באופן הבא:

עולה – אדם המחזיק בתעודת עולה או אשרת עולה בהתאם לחוק השבות או מי שזכאי לתעודה ובידו רישיון לישיבת ארעי לפי חוק הכניסה לישראל.

תושב חוזר – בנוסף ההטבה חלה על תושבים חוזרים אשר היו תושבי חוץ במשך 6 שנים רצופות, פרט לכאלו אשר בוטלה אזרחותם הישראלית.

 

גודל ההטבה ותקופת הזכאות להטבה

גודל ההטבה ותקופת ההטבה קשורים זה בזה. זאת מאחר גודל ההטבה משתנה בהתאם לחלוף הזמן מאז עלייתו למדינת ישראל, כך שככל שהזמן חולף כך קטן החזר המס לו זכאי העולה החדש.

מס הכנסה מחלק את 3 התקופות הזכאות להחזר המס באופן הבא –

  1. ב-18 החודשים הראשונים מאז עלייתו לארץ – בשנה וחצי הראשונות בישראל, זכאי העולה להחזר מס של 0.25 נקודת זיכוי.
  2. בחודשים 19-30 מאז עלייתו לארץ – בשנה לאחר השנה וחצי הראשונות, זכאי העולה להחזר מס של 6\1 נקודת מס.
  3. בחודשים 31-42 מאז עלייתו לארץ – בשנה לאחר השנתיים וחצי הראשונות מאז עלייתו לארץ זכאי העולה לה

כלומר במשך 3 שנים וחצי זכאי העולה החדש להחזר מס הנע בין רבע ל-12\1 נקודת זיכוי. החודשים מתחילים להיספר מרגע קבלת תעודת העולה, והם נמשכים ללא קשר לשאלה האם ההטבה נוצלה או לא. כלומר גם במידה ועולה חדש לא עבד במשך 18 חודשים, הוא "איבד" חודשים אלו ולא יכול לבקש לנצל את ההטבה בתקופה מאוחרת יותר.

עם זאת, ישנו חריג לכך שלא ניתן לדחות את ההטבה. החריג הוא שניתן לדחות את תקופת ההטבה במידה ובמהלך תקופת הזכאות המקורית, שלוש וחצי השנים הראשונות לעלייתו לארץ, שירת האדם בצה"ל או בלימודים אקדמיים. במידה והיה העולה בשירות סדיר או בלימודים גבוהים הוא זכאי לבקש דחייה של תקופת זכאות עד לתום השירות או הלימודים כדי שלא לפספס את ההטבה בשל רצונו לעשות משהו מועיל אותו המדינה מעוניינת לעודד, כמו לימודים או שירות צבאי.

מעוניינים להגיש בקשה להחזר מס? לחצו כאן.

לסיכום, עולים חדשים ותושבים חוזרים זכאים להטבעה הנעה בין 4\1 ל-12\1 נקודת זיכוי במשך תקופה של שלוש שנים וחצי במידה ועונים להגדרת המחוקק למונחים אלו. ניתן לדחות את תקופת ההטבה במידה ואדם לומד או בשירות סדיר במטרה שלא לפספס הטבה זו.

 

בדקו האם לכם יש הטבה של החזרי מס: https://taxes-refund.co.il.

טופס בקשת מס