אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

דיווח על הכנסות למס הכנסה- המדריך לעובד

במדינת ישראל, דיווח על הכנסות למס הכנסה הינו בגדר חובה אזרחית, והוא חל על מרבית אזרחי המדינה.

מס ההכנסה מנוכה מהמשכורת החודשית, ותקרתו נקבעת באופן יחסי לשכרו של המשלם.

אף על פי שהדבר מוגדר כחובה אזרחית, ישנם מספר סייגים שמטרתם להקל על קבוצות חלשות ועל מעוטי יכולת בחברה.

אז מי בכל זאת מחויב במס?

 

החייבים בדיווח למס הכנסה

כל אדם עובד ובעל הכנסות, עצמאי ושכיר כאחד, מחויב בדיווח עליהן למס הנכסה. מי ששכיר ועובד בעבודה נוספת מחוץ למקום עבודתו, מחויב להוציא חשבונית לשכיר על התשלום שהוא מקבל בעבור המשרה הנוספת. למי שרוצה לפטור את עצמו מעיסוק מעט מייגע שכולל בין היתר בירוקרטיה רבה, מומלץ לפנות לחברה ייעודית שמתעסקת בכך ומבצעת את כל התהליך עבור המבקש ומוציאה חשבוניות לשכיר.

 

בעלי נכסים והון עצמי

על פי הוראות פקודת מס הכנסה, על כל אדם בעל הכנסה מהון או מנכס, אשר הופקה או לחלופין נרקמה בישראל או אף מחוצה לה, חלה חובת דיווח למס הכנסה. כך למשל, אנשי עסקים ישראליים בעלי נכסים בחוץ לארץ חייבים בדיווח גם כן, והם נדרשים לשלם בעבורם את המס המתבקש. כמו כן, גם על תושבי חוץ שההון שלהם הופק או צמח בתוך גבולותיה של מדינת ישראל, חלה חובת הדיווח למס הכנסה. בפקודת מס ההכנסה ישנו פירוט של מקורות ההכנסה שמחויבים בדיווח על מס, ביניהם עסק, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים, ריבית, דיבידנד וכו'.

 

מי משלם וכמה- נתונים מספריים

כפי שנאמר קודם, גובה התשלום של מס ההכנסה נקבע בהתאם לשכר, ומכונה גם מדרגת מס. מדרגת המס הראשונה מתייחסת לאדם שהכנסותיו עומדות מדי חודש על עד 6330 ₪ (כלומר עד 75,960 ₪ לשנה),כך ששיעור המס שלו יעמוד בהתאמה על עשרה אחוזים. מי שהכנסותיו החודשיות ינועו בטווח של 9081- 14,580 ₪, ייפרד מדי חודש מעשרים אחוזים ממשכורתו לטובת תשלום מס ההכנסה. מדרגת המס הגבוהה ביותר היא למי ששכרו החודשי עומד על 54,301 ₪ ומעלה, ושיעור המס שלו יהיה חמישים אחוז.

 

מי פטור מדיווח למס הכנסה?

ישנן מספר קבוצות באוכלוסייה שלא חייבות בדיווח למס הכנסה. ראשית, חיילים וחיילות לאחר שחרור שההכנסה שלהם מגיעה עד לתקרה מסוימת (נע בין 6867-9155 ₪, תלוי באורך השירות), פטורים מדיווח למס הכנסה עד שלוש שנים מרגע השחרור, כמו גם בני ובנות השירות הלאומי. מי שעוד פטור מדיווח על הכנסות הינם נכי עבודה, עיוורים, לקויי ראייה ובעלי נכות רפואית כלשהי. כמו כן, אדם שפוטר מעבודתו וקיבל כספי פיצויים או שמא יצא לפנסיה וקיבל מענק פרישה, לא יצטרך לדווח גם כן. נוסף לכל הללו, גם אדם שברשותו דירה והוא משכיר אותה למגורים לא מחויב בתשלום מס.