אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

מהי משכנתא הפוכה ובאילו מקרים זה משתלם

החיים בגיל 60 ומעלה מזמנים אירועים לא צפויים אשר חלקם חיוביים וחלקם שליליים.

פעמים רבות, עשויים בני ה- 60 ומעלה להיזקק לסכום כסף גדול לצורך מימון צרכים רפואיים לא מתוכננים או מתן סיוע כלכלי לצאצאיהם.

בעלי נכסים שהם בני 60 ומעלה, יכולים לנצל את נכסיהם לקבלת הלוואה בשם משכנתא הפוכה, המאפשרת מתן מענה מהיר לצורך כלכלי הדורש סכומי כסף גבוהים.

 

מהי משכנתא

המושג משכנתא במובנו הקלאסי, מתייחס להלוואה הניתנת לרוכשי דירות על ידי הבנק, כאשר הלוואה זו מאפשרת לאותם רוכשים להשלים את סכום התמורה המבוקשת עבור הדירה אותה הם חפצים לרכוש.

במסגרת נטילת משכנתא קלאסית, הופך הבנק באופן מעשי לשותף בקרקע, וזאת עד לסילוק ההלוואה. בעת נטילת משכנתא, מחייב הבנק את נוטל המשכנתא לרכוש פוליסת ביטוח חיים וביטוח מבנה, על מנת להגן על הנכס מנזקים ולהבטיח פירעון של ההלוואה במקרה של מות נוטל המשכנתא.

 

מהי משכנתא הפוכה

בעוד שמשכנתא רגילה ניתנת למי שאינו הבעלים של הנכס והבעלות על הנכס הנרכש היא תוצאה של מתן המשכנתא, הרי שבעת נטילת משכנתא הפוכה ניתנת הלוואה כספית למי שהוא כבר בעלים של נכס מקרקעין.

כך, באפשרות מי שיש בבעלותו נכס מקרקעין מסחרי או פרטי, לשעבד את הנכס לטובת הבנק כנגד קבלת הלוואה בסכומים גדולים מאוד. את המשכנתא ההפוכה ניתן ליטול מאחד הגופים הפיננסיים המוכרים בישראל הכוללים את הבנקים וחברות הביטוח.

 

באילו מקרים רצוי ליטול משכנתא הפוכה

עצם היותו של אדם מקבל משכורת באופן קבוע וללא עבר פיננסי בעייתי, אין בה כדי לאפשר לו ליטול הלוואות גדולות במיוחד. נכס מקרקעין מהווה בטוחה בעלת ערך רב עבור הבנק המלווה, וניתן לנצל זאת על מנת לקבל הלוואה בסכום גבוה ובשיעורי ריבית סבירים.

על כן, ככל שמתעורר צורך בסכום כסף גדול באופן מידי, כגון במקרים של צורך בטיפול רפואי דחוף או סיוע לקרוב משפחה ברכישת דירה, ניתן ליטול משכנתא הפוכה ולפרוס את החזר ההלוואה על פני מספר שנים.

 

מה היתרונות בנטילת משכנתא הפוכה ולמי היא מיועדת

נטילת משכנתא הפוכה היא אפשרית רק עבור אדם מעל גיל 60 שהוא בעלים של נכס מקרקעין באופן מלא. גובה ההלוואה מוגבל עד לסכום השווה ערך ל- 50% משוויו המוערך של הנכס נשוא המשכנתא.

היתרון הגדול בנטילת משכנתא הפוכה הוא בניצול ערכו של נכס המקרקעין מבלי למכור אותו. כמו כן, נטילת משכנתא הפוכה אינה כרוכה בחובת רכישת פוליסת ביטוח חיים וביטוח מבנה כתנאי למתן ההלוואה, תנאי אשר מהווה הוצאה כספית משמעותית במקרה של נטילת משכנתא רגילה.

 

משכנתא הפוכה – ניצול נכון של הבעלות על נכס

נטילת משכנתא הפוכה היא צעד שיש לו יתרונות רבים, אולם הוא מוגבל לסך של 50% מגובה הנכס והוא אינו אפשרי עבור מי שגילו הוא מתחת ל- 60. צעד זה מאפשר מתן מענה מלא לכל צורך כלכלי בהיקף משמעותי וזאת תוך שמירה על הבעלות בנכס.

מטבע ובית