אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

משיכת כספי פנסיה – המדריך המקיף

משיכה של כספי פנסיה חייבת להתבצע באמצעות ליווי של יועץ מס, וזאת לאור תשלום המס אותו תצטרכו לשלם בעת המשיכה. כיצד מושכים ומה חשוב לדעת בנושא? להלן המדריך המקיף בנושא.

משיכת כספי פנסיה – איך עושים את זה?

משיכת כספי פנסיה מהווה את אחד האלמנטים החשובים ביותר בחייו של כל אדם, וזאת לאור העובדה כי מדובר בכספים אשר נצברו במשך שנות העבודה. עם זאת, ישנם מקרים בהם נצטרך למשוך את הכספים מסיבות שונות, אולם חשוב לזכור כי משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה מחייבת תשלום מס אשר יכול להגיע ל 35% ואף יותר מכך, ולכן חשוב מאוד להיוועץ עם יועץ מס לצורך הבנה כלכלית מעמיקה אשר נוגעות להשלכות של משיכת הכספים.  ניתן למשוך כספי פנסיה בשני מקרים: הגעה לגיל 60 וקבלת הכספים באמצעות קצבה חודשית או קבלת הכסף ממעסיק לאחר סיום העבודה.

יורו

מה חשוב לדעת לגבי משיכת כספי פנסיה?

רשות המיסים קבעה בשנה האחרונה כי משיכת כספי הפנסיה פטורה מתשלום מס בעבור משכורת אשר הגיעה ל 12,380 – לכל שנת עבודה. אולם, במידה והשכר שלכם איננו מגיע לתקרה הזו, תוכלו לבקש מהמעסיק להפריש את הכספים באמצעות קבלת כספי פיצויים עד משכורת וחצי לכל שנת עבודה, ולהגיש לרשות המיסים טופס 161א' אשר מקנה אפשרות למשיכת כספים ללא צורך בתשלום מס. אולם, לא כל המעסיקים מסכימים לכך ולכן יש לשוחח עם המעסיק לפני, לצורך ניהול התהליך על הצד הטוב ביותר. על מנת למשוך את הכסף מקרן הפנסיה שלכם עליכם להגיש את הטופס, צילום של תעודת זהות וכן אישור ניהול חשבון בנק מעודכן. בנוסף, יש להגיש את טופס 161 בכדי לבחון את גובה המס אותו תצטרכו לשלם.

באילו מקרים ניתן להימנע מתשלום מס?

כאמור, משיכה של כספי פנסיה מחייבת תשלום מס הוני בסך 35%. מדובר בסכומים לא מבוטלים אשר עלולים להשאיר אתכם עם סכום קטן יחסית, גם אם צברתם סכומים יפים בקרן. עם זאת, ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור ממס: מוות של המבוטח מקנה אפשרות ליורשיו למשוך את הכסף ללא צורך בתשלום מס, הכנסה של שני בני הזוג אשר נמוכה יותר מהשכר הממוצע במשק, נכות קבועה בשיעור של 75% או במקרים בהם ישנן הוצאות רפואיות אשר בחישוב הכללי עולות על מחצית מהכנסה השנתית. בנוסף, מי שחסך כספי פנסיה עד לשנת 2000 רשאי למשוך את הכספים כסכום חד פעמי, במידה והחוסכים מצהירים על מעבר משכיר לעצמאי, סיום עבודה וחיפוש אשר עולה על חצי שנה או מעבר למעסיק אשר עדיין לא רכש ביטוח פנסיוני. בכל מקרה עדיף להיוועץ עם יועץ מס, וזאת בכדי לבחון האם כדאי לכם למשוך את הכספים כעת.