אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

ביטוח ניתוחים

במדינת ישראל קיימים שלו רמות של ביטוחי בריאות – שירותי הבריאות הכלליים והבסיסיים במסגרת סל הבריאות, הביטוחים המשלימים (שב"ן – שירותי בריאות נוספים) שמציעות קופות החולים למבוטחיהן וביטוחי הבריאות הפרטיים הנמכרים ע"י חברות הביטוח. בין רמות אלו קיימים כמה סוגי כיסויים ביטוחיים לניתוחים בישראל – חלק בביטוח המשלים של קופת החולים וחלק בביטוח ניתוחים והשתלות של חברות הביטוח. לכן המפקח על הביטוח במשרד האוצר חייב את חברות הביטוח להציע גם פוליסות ביטוח ניתוחים המשלימות את המשלים.

למנוע כפל ביטוח

בשנת 2007 הוציא המפקח על הביטוח במשרד האוצר הוראה מחייבת לחברות הביטוח להציע למבוטחים – בעת מעמד רכישת פוליסת ביטוח בריאות פרטית של ביטוח ניתוחים – גם פוליסה מיוחדת המעניקה השלמה לכיסוי הניתוחים בישראל שמעניקות קופות החולים. הוראה זו וקיומן כיום של פוליסות ביטוח ניתוחים משלים נועדו למנוע מצבים אפשריים של כפל ביטוחי. מצב בו למבוטח יש כיסוי לניתוחים בארץ מטעם קופת החולים אך הוא גם רוכש פוליסת ניתוחים והשתלות פרטית ולכן מקבל חלק מאותם כיסויים פעמיים. הביטוח המשלים לביטוח הניתוחים של קופות החולים מיועד להשלים את הכיסוי כך שיהיה מלא ומקיף יותר עבור ניתוחים בישראל.

אין כדי לומר כמובן כי ביטוחי ההשתלות והניתוחים הפרטיים מיותרים, הם הרי כוללים כיסויים נרחבים מאוד ובעיקר כיסוי לניתוחים והשתלות בחו"ל – אך ייתכנו מקרים של תשלום כפול על ביטוח ניתוחים עם אותו כיסוי, פעם לקופה ופעם לחברת הביטוח.

ביטוח ניתוחים משלים לשב"ן

הפוליסות המדוברות במאמר זה הן למעשה ביטוח ניתוחים משלים לשב"ן – אותם ביטוחים משלימים מיוחדים של קופות החולים שמעל ל-70% מתושבי ישראל מבוטחים בהם. חברות הביטוח מציעות ביטוחי ניתוחים אלו והכיסוי הוא רק לניתוחים בישראל, בסכומים וטיפולים מעבר לזכויות המבוטחים בביטוח המשלים של קופת החולים הרלבנטית. הכיסוי הכללי במרבית פוליסות ביטוח הניתוחים המשלימות מטעם חברות הביטוח כולל את הנקודות הבאות:

  • כיסוי לכל ניתוח פרטי בישראל מעבר לזכויות המלאות ולסכומים מטעם קופת החולים והביטוח המשלים.
  • בחירת המבוטח ברופא המנתח, רופא מרדים וגם קביעת תאריך מועדף לביצוע ההליך.
  • בדיקות פתולוגיות.
  • אחות פרטית בסיום הניתוח.
  • העברה באמבולנס אל בית החולים הרלבנטי לפני ביצוע הניתוח.
  • ייעוצים מול רופא מומחה רלבנטי – מוגבל לשני ייעוצים ברוב המקרים.
  • שיפוי חד פעמי למוטבים המוגדרים בביטוח במקרה מוות של המבוטח. (מוגבל לטווח גילאים מסוים).
  • מימון הוצאות עבור טיפולים שונים אחרי הניתוח הקשורים אליו – ריפוי בעיסוק, שיקום דיבור, פיזיותרפיה.
  • תשלום מיוחד למבוטח הבוחר לבצע ניתוח מבחירה (אלקטיבי) במערכת הבריאות הציבורית וללא מימון המבטחת.
  • תשלום עקב הדבקה באיידס לאחר עירוי דם בניתוח.

איזה ביטוח ניתוחים לרכוש

באופן טבעי, פוליסת ביטוח ניתוחים משלים לשב"ן תהיה זולה יותר, לעיתים משמעותית, מפוליסת ביטוח ניתוחים והשתלות הכוללת גם כיסוי להליכים בחו"ל וגם להשתלות. נשאלת השאלה איזה ביטוח ניתוחים עדיף  לרכוש?

בסופו של דבר זה בעיקר עניין של מחיר או צפי בריאותי (צפי מאוד לא מדויק כמובן) עבור מי שרוצה לחסוך בביטוח הבריאות מסיבות כאלו ואחרות אך בכל זאת רוצה כיסוי איכותי לניתוחים, אז פוליסת ביטוח ניתוחים משלים לשב"ן תתאים יותר בגלל מחירה הנמוך והעובדה שמבחינת ניתוחים בישראל היא מעניקה כיסוי טוב מאוד. אדם שמעדיף לכסות את עצמו ומשפחתו בצורה הטובה ביותר, אך גם היקרה יותר, טוב שירכוש פוליסת ניתוחים והשתלות בישראל ובחו"ל, למרות שיתכן מצב של כפל ביטוחי בין המשלים של קופת החולים לביטוח הפרטי.