אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

ביטוח בריאות קבוצתי

ביטוח בריאות קבוצתי נשען על עיקרון כלכלי מוכר ופשוט שלקבוצה גדולה של אנשים יש יותר כוח צרכני וכלכלי מאשר אדם פרטי אחד. אלו פוליסות ביטוחי בריאות שנרכשות במרוכז, עבור קבוצת מבוטחים, ולכן הן לרוב זולות יותר, מציעות כיסויים ביטוחיים נרחבים ואיכותיים יותר מאשר ביטוח פרטי ומשתלמות יותר מכל בחינה. התחום של ביטוח בריאות קבוצתי מקובל בעיקר בקרב מעסיקים גדולים או קבוצות צרכניות אחרות וכמו כן קיים בתחום הסיעודי דרך קופות החולים.

כמו ביטוח פרטי, רק יותר טוב…

ביטוח בריאות קבוצתי דומה במהותו הביטוחית לביטוח בריאות פרטי שרבים מאוד בציבור הישראלי רוכשים כדי למלא את הפער בשירותים ובאפשרויות הנוצר מביטוח הבריאות הממלכתי שאינו מספיק במקרים רבים. מרכיבי הפוליסה הקבוצתית זהים בעיקרם לפוליסה הפרטית מבחינת כיסויים כלליים, אך ברוב מוחלט של המקרים מדובר על פוליסה טובה משמעותית מכל מה שמבוטח פרטי יוכל להשיג מול חברת הביטוח או הסוכן.

באופן טבעי כאשר קבוצה גדולה, מעל 50 איש באופן עקרוני, של אנשים מגיעה במרוכז לחברת הביטוח אז לאחרונה יש אינטרס מובהק להעניק לקבוצה תנאים מועדפים ומיוחדים כדי למשוך הכנסות גבוהות יותר בעסקה אחת. פוליסת ביטוח בריאות קבוצתית כוללת כאמור כיסויים ביטוחיים רחבים ומקיפים יותר מאשר הפרטית, תוספות מיוחדות בחלק מהמקרים וכמובן פרמיה חודשית נמוכה יותר בהשוואה לרכישה פרטית בנפרד. ביטוח בריאות קבוצתי כולל לרוב גם את משפחות העובדים ולא רק אותם עצמם.

מי בעל הפוליסה?

מכיוון שמדובר על ביטוח בריאות קבוצתי ולא פרטי או אישי, בעל הפוליסה לא יכול להיות כל אחד מהמבוטחים בפועל – כמות אנשים שלעיתים מגיעה לאלפי אנשים. בעל הפוליסה והגורם הרשאי להתנהל מול חברת הביטוח לגבי הביטוח, הוא ברוב המקרים המעסיק או לחלופין אדם/גוף מוסמך ורשמי מטעם הקבוצה. כאשר מקומות עבודה מציעים לעובדים פוליסות ביטוח בריאות אז הגורמים המתאימים מקרב מקום העבודה מנהלים משא ומתן מול חברת הביטוח על התנאים ועל הפרמיה, הם מוסיפים או מורידים מבוטחים מהפוליסה ובאופן כללי מבצעים את כל ההתנהלות או ההתקשרות מול החברה המבטחת. המעסיק הוא רק הנאמן ובעל הפוליסה, אסור עליו לקבל עמלה או טובות הנאה כלשהן מהמבטחת.

מצב זה הביא בעבר למציאות בה מבוטחים רבים במסגרת ביטוח בריאות קבוצתי כלל לא ידעו אילו כיסויים יש להם, כמה הם משלמים וכן הלאה – מצב שנפתר בתקנות חדשות שנכנסו לתוקף ב-2010. ביטוח בריאות קבוצתי יכול להיות משולם בנפרד ע"י העובדים אך לרוב התשלום מנוכה מהשכר.

תקנות חשובות לגבי ביטוח בריאות קבוצתי

אגף הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר פרסם תקנות להסדרת בעיות מסוימות בתחום ביטוחי הבריאות הקבוצתיים. אלו נוגעות בעיקר לשקיפות בין חברת הביטוח לבין המבוטחים עצמם. כיום כל חברת ביטוח המוכרת למעסיק או לארגון אחר פוליסת ביטוח בריאות קבוצתי חייבת לשלוח לכל המבוטחים וגם לכל מצטרף חדש עותק של הפוליסה, פרטים של הביטוח, טופס גילוי נאות וכן הלאה.

מה נכלל בפוליסת הביטוח

מרכיבי הביטוח בפוליסות הקבוצתיות נקבע על ידי בעל הפוליסה במשא ומתן מול חברת הביטוח. לרוב מדובר על המרכיבים העיקריים של ביטוח בריאות פרטי רק בכיסוי כספי נרחב יותר או עם פחות מגבלות. כך הביטוח מעניק כיסוי מהסוגים הבאים: ביטוח מחלות קשות (פיצוי כספי), ביטוח ניתוחים וביטוח השתלות בישראל ובחו"ל, מימון תרופות שאינן בסל הבריאות ותוספות כגון טיפולים מחליפי ניתוח, רפואה משלימה, ביקורי רופא ועוד. ביטוח בריאות קבוצתי יכול לכלול הטבות מיוחדות לחברים בתכנית כגון בדיקות שגרתיות איכותיות, שירותים אמבולטוריים, בדיקות הריון, כיסוי סיעודי וכן הלאה.