אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

קופות חולים

ארבע קופות החולים בארץ פועלות בהתאם לחוק בריאות ממלכתי ומעניקות למבוטחיהן שירותי בריאות אשר כלולים בו. כל תושב בישראל רשאי להיות חבר באחת מהקופות (ולעבור בין קופות החולים), בהתאם לבחירתו האישית ולקבל את כל השירותים במסגרתה ללא כל הפליה לרעה. כל קופות החולים חייבות לספק את אותם שירותים רפואיים, אותן טכנולוגיות רפואיות ואותן תרופות ללא תשלום מצד המבוטחים או בעלות סמלית בלבד, לפי הצרכים הרפואיים שלהם. קופות החולים ממומנות על ידי מיסי הבריאות אותם משלמים תושבי המדינה למוסד לביטוח לאומי.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קבע כי בנוסף לשירותים ולתרופות אשר ניתנים באופן אחיד במסגרת סל הבריאות הממלכתי, קופות החולים רשאיות להציע למבוטחים שירותים נוספים אשר לא כלולים במסגרתו, והם מספקים חוות דעת רפואית שנייה, שירותי רפואה משלימה, טיפולי שיניים מתקדמים, ניתוחים פרטיים, מוצרים רפואיים שונים ועוד. כל אלה ניתנים באמצעות הביטוחים המשלימים של קופות החולים תמורת תשלום נוסף של המבוטחים שרוכשים את פוליסות הביטוח. הביטוחים המשלימים הם בגדר זכות ולא חובה וקופות החולים אינן יכולות לחייב אף מבוטח להיכלל בהם או להפלותו לרעה בגלל שאינו מעוניין לרכוש אותם.

מה מותר לקופות החולים לגבות מהמבוטחים?

קופות החולים ומשרד הבריאות מחויבים להעניק לתושבים שירותי בריאות אשר כלולים בסל, בלי כל תשלום מצד המבוטחים, אולם למרות זאת ישנם שירותים רפואיים הכלולים בסל שעליהם רשאיות הקופות לגבות השתתפות עצמית בעבור שירותים כגון ביקור רופא בביתו של המבוטח, טיפולים בחדר מיון, שירותים בשעת חירום, בדיקות היריון שונות ואשפוז סיעודי מורכב, וזאת לפי הקבוע בחוק. הקופות מפרסמות אחת לתקופה את גובה ההשתתפות העצמית עבור שירותים אלה.

מה מעניקות הקופות?

  • שירותי בריאות כללית: במסגרת הקופה פועלים 14 בתי חולים אשר שייכים לה, כ-1,300 מרפאות, כ-400 בתי מרקחת, מרכזי בריאות לאישה, מרפאות לנוער, מרפאות שיניים, מרפאות ספורט, מרפאות למטיילים, מכונים רפואיים, מעבדות ומוקד אחיות ארצי אשר נותן מענה טלפון של 24 שעות ביממה, כולל התייעצות עם רופאי ילדים. כמו כן, קופת חולים כללית הקימה אתר אינטרנט ובו אפליקציות מתקדמות למתן שירותים מהירים. קופת חולים כללית מציעה למבוטחיה שירותים נוספים שניתנים במסגרת הביטוחים המשלימים- "כללית מושלם", "מושלם פלטינום", "כללית חו"ל" וביטוח סיעודי של כללית.
  • מכבי שירותי בריאות: הקופה מעמידה בראש סדר העדיפויות שלה את הנושא של רפואה אישי, הטיפול המסור והידע הרב. הקופה פועלת בכל עת למען הרחבת סל התרופות אותו היא תוכל להעניק למבוטחיה ולשיפור הידע הרפואי והטכנולוגיה שברשותה. בית החולים "אסותא" שייך לקופת החולים בו ניתנים שירותי רפואה שונים, ניתוחים פרטיים, טיפולי אסתטיקה ועוד. קופת חולים מכבי מציעה למבוטחיה ביטוחים משלימים- "מגן כסף" ו"מגן זהב".
  • לאומית שירותי בריאות: בין שאר השירותים הרפואיים הכלולים בסל הבריאות, הקופה מעניקה למבוטחיה שירותים רפואיים מיוחדים- ביצוע בדיקות מעבדה בביתם של מבוטחים שאינם יכולים להגיע למרפאות. את הבדיקות עושים רופאים או אחיות. במסגרת הקופה קיימים מרכז בריאות לאישה, מרפאה להתפתחות הילד, מרפאת גיל המעבר, מרפאת כאב, מכוני אולטרסאונד ורנטגן, מכוני פיזיותרפיה ושיקום, רפואה אסתטית, רפואה טבעית משלימה ומרפאה למטייל. הקופה מציעה למבוטחיה ביטוחים משלימים- "לאומית זהב".
  • קופת חולים מאוחדת: הקופה מפעילה כ-130 מרפאות ברחבי הארץ, 40 בתי מרקחת, מרפאות כאב, מרפאות שיניים, מרפאות לרפואה משלימה, מעבדות רפואיות, מכוני פיזיותרפיה, טיפת חלב, מכון להתפתחות הילד, מרפאה נשים, מרפאת פוריות ועוד. קופת חולים מאוחדת מציעה למבוטחיה ביטוחים משלימים- "מאוחדת עדיף", "מאוחדת שיא", "מאוחדת זהב" וביטוח לחו"ל– "מאוחדת חו"ל.