אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

מה הוא ביטוח סיעודי פרטי?

כאשר אדם מגיע למצב בו הוא מוגדר חולה סיעודי, מצב היכול להגיע עקב תאונה, מחלה ולרוב גיל מבוגר, העלויות הישירות של הטיפול הסיעודי – בבית או במוסד סיעודי רפואי – הן אדירות ומתקרבות לרף של 15,000 ש"ח לחודש. לכן יש היגיון ברכישת ביטוח סיעודי פרטי המעניק מימון מסוים לטיפולים הסיעודיים היקרים. קיים סיוע מסוים של המדינה והביטוח הלאומי עבור חולים סיעודיים, אך הוא מותנה במבחן הכנסה של המבוטח ומשפחתו ובכל מקרה אינו מספיק למימון כל ההוצאות,, לכן ביטוח סיעודי פרטי הוא אפשרות יעילה של רכישת כיסוי וקט נפשי וכלכלי למשפחות.

תקופת הביטוח הסיעודי הפרטי

חשוב להבין מראש כי פוליסות ביטוח סיעודי פרטי שונות כוללות כיסוי לתקופות שונות. פוליסה עם פרמיה זולה יותר יכולה לכלול מגבלת כיסוי של 5-6 שנים למשל, כך שכאשר מגיעים לשנה השביעית על המשפחה או המבוטח בעצמו לחפש מימון עצמי להוצאות הסיעודיות הגבוהות. לחלופין יש פוליסות עם כיסוי ל-8 שנים וכיום גם פוליסות עם כיסוי לכל החיים – תמורת פרמיה יקרה יותר אך שקט נפשי מלא הרבה יותר. ראוי לציין כי אנשים כיום יכולים לחיות במצב סיעודי במשך שנים רבות, רבים מהם אכן נמצאים במוסדות סיעודיים או מטופלים בבית במשך תקופות ממושכות בהרבה מ-5 או 8 שנים.

רכישה פרטית מחברות הביטוח

ביטוח סיעודי פרטי הוא פוליסת ביטוח שבה אדם פרטי רוכש עבורו או עבור משפחתו ביטוח סיעודי מחברות הביטוח הפעילות בתחום, או ישירות או באמצעות סוכני הביטוח במרבית המקרים. זאת בניגוד לפוליסות הביטוח הקבוצתיות המוצעות על ידי חלק ממקומות העבודה בישראל והביטוחים הסיעודיים של קופות החולים (גם הם בפועל דרך חברות ביטוח). במקרה של ביטוח סיעודי פרטי תנאי הפוליסה כלליים אך ספציפיים למבוטח עצמו, מבחינת סכום המימון, תקופת הביטוח וכיוצא באלו – לעומת פוליסות קבוצתיות או של קופות החולים בהן תנאי הפוליסה אחידים ורק הפרמיה משתנה בהתאם לגיל.

כיום ניתן לרכוש ביטוח סיעודי לילדים דרך חברות הביטוח, כאשר לגיל הכניסה לפוליסה יש השפעה על המחיר וניתן לקבל ביטוח לכל החיים במחיר נמוך כאשר מתחילים אותו למשל בגילאים הנמוכים מאוד של הגיל הרך או כדומה. כמו כן למצב הבריאותי של המבוטח יש השפעה על מחיר  הפרמיה החודשית, מצטרפים נדרשים לרוב למלא שאלון בריאות במועד ההצטרפות.

הכיסוי הביטוחי לחולים סיעודיים

כמובן שעל מנת לקבל את תנאיו של ביטוח סיעודי פרטי יש להיות מוגדר חולה סיעודי על ידי רשויות המדינה וחברת הביטוח – זאת על פי שורה של קריטריונים ידועים ונתונים אישיים רפואיים של המבוטח. הכיסוי הביטוחי משתנה מעט בין הפוליסות ובין החברות אך באופן כללי הוא כולל את המרכיבים הבאים

  • פיצוי כספי חודשי למימון הוצאות אשפוז במוסד סיעודי
  • פיצוי כספי חודשי למימון הוצאות טיפול סיעודי בבית המבוטח
  • כיסוי גם למצבים סיעודיים עקב תאונת דרכים, תאונת עבודה או מחלה
  • לרוב כאשר המבטחת משלמת את הפיצוי החודשי, המבוטח פטור מתשלום הפרמיה החודשית
  • כיסוי ערכי סילוק – אם מפסיקים לשלם את הביטוח, המבוטח בכל זאת צובר סכום חלקי שיוענק לו במקרה של הגעה למצב של חולה סיעודי.

לאחר הצטרפות לפוליסת ביטוח סיעודי פרטי יש תקופת המתנה (אכשרה) מסוימת, למשל חודשיים לביטוח סיעודי מוגבל בזמן או כמה שנים לביטוח לכל החיים, לפני שניתן לקבל בפועל פיצוי כספי. לרוב הפיצוי הכספי שניתן לרכוש הוא בקפיצות של 1,000 ש"ח, עד לתקרת כיסוי חודשית של כ-20,000 ש"ח.