אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים וקופות גמל

הפקדות לקופות גמל וביטוחי חיים מיועדות באופן כללי למועד עתידי כלשהו, למועד הפרישה מעבודה במקרה של קופת גמל, קרן השתלמות ואף קרן פנסיה ולמקרה מוות או התממשות סיכונים אחרים במקרה של ביטוחי חיים.

למעשה אנו יכולים לקבל כסף בגין הפקדות למוצרים פיננסיים אלו גם בהווה – זאת בזכות החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים וקופות גמל.

הפקדות לחלק מהמוצרים הפיננסיים שמהותם חיסכון או כיסוי ביטוחי מאפשרות ליהנות מהטבות מס, זו דרכה של המדינה לעודד חיסכון לגיל פרישה או כיסוי ביטוחי למקרה מוות למשל.

חשוב לציין כי באופן עקרוני, החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים וקופות גמל הינם רלוונטיים הן לעצמאים החוסכים בקופות גמל או מפרישים כספים לביטוח חיים והן לשכירים המפרישים סכומי כסף לאפיקים אלו.

בנוסף, כאשר המעסיק מפריש עבור שכיר באופן אוטומטי כספים לקופת גמל, הזיכוי מתשלום מס הכנסה מתבצע אוטומטית על ידי חשבי השכר ורשות המיסים – בקשה להחזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים וקופות גמל נדרשת כאשר ההפקדות הן של שכיר המפריש את הסכומים באופן עצמאי.

קבלת החזרי מס מחייבת הגשת דו"ח שנתי

שכירים אשר מופרשים עבורם כספים לקופות גמל או ביטוחי חיים על ידי המעסיק מקבלים את הטבות המס הרלוונטיות באופן אוטומטי כאמור. אך שכירים (ועצמאים גם) המפרישים את הכסף לבד צריכים להגיש בקשה מיוחדת לטובת קבלת החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים וקופות גמל.

בפועל, על מנת לקבל החזרים ממס הכנסה יש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה – גם עצמאים וגם שכירים המפרישים כספים לבד. רק באמצעות הדו"ח השנתי, המפרט את רמת ההכנסות הרלוונטיות השונות וההפרשות למוצרים פיננסיים רלוונטיים ניתן לדווח למדינה על הנושאים הללו ולקבל החזרי מס באם אלו מגיעים למגיש הדו"ח.

לצד זאת, בהחלט ישנם שכירים שמופרשים להם כספים לקופת גמל דרך המשכורת אך בנוסף הם מפקידים כספים נוספים באופן עצמאי. במקרים רבים לשכירים אלו מגיעים החזרי מס שעשויי להסתכם בסכומים לא מבוטלים. כמו לגבי היבטים אחרים של החזרי מס, ניתן להגיש בקשות להחזר מס רק עבור תקופה של מקסימום 6 שנים אחורה. שכירים נדרשים לספק עם הדו"ח השנתי גם טפסי 106 ממעסיקים רלוונטיים.

אולי גם לכם מגיע החזר מס? פנו אלינו בהקדם ונשמח לסייע לכם לקבל אלפי שקלים החזר

החזרי מס על הפרשות לביטוחי חיים

נקודה שחשוב להבין לגבי החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים היא שאדם יכול ליהנות מהחזרי המס גם כאשר הכספים שהפקיד לא היו עבור ביטוח חיים שלו עצמו. כך, שאדם שהפריש כספים עבור ביטוחי חיים של בן/בת הזוג או ילדיו למשל, יכול לקבל הטבות/החזרי מס בגין סכומים אלו. החזרי המס בגין ביטוח חיים רלוונטיות גם להפקדות לביטוח החיים במסגרת ביטוח המשכנתא לצורך העניין. מידע נוסף באתר הגנה פיננסית

אדם המפקיד כספים לטובת ביטוח חיים, זכאי להחזרי מס עבור ההפקדות למרכיב ביטוח החיים בפוליסה (ריסק) ומרכיב החיסכון באם קיים מרכיב כזה, בשיעור של 25% מסכום ההפקדות הכולל. מכאן שחבות המס השנתית יכולה לרדת כי מסכום המס מורידים (זיכוי) 25% מההפקדות לביטוח החיים.

ההחזר על פי התקרות המוגדרות

הטבות המס להפרשות לקופות גמל, ביטוחי חיים ומוצרים פיננסיים אחרים הן עניין מורכב הכולל כמה הגדרות חשובות. כך יש הטבות מס בצורת ניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס) ובצורת זיכוי (הפחתת המס לתשלום) וכמו כן יש תקרות הפקדה לכל סוג של הטבת מס.

התקרות מגדירות את הסכום החודשי והשנתי שעצמאים ושכירים יכולים להפקיד לקופת גמל למשל ולקבל בגין הסכום הטבת מס – באופן כללי מדובר על כ-34,000 ש"ח בהפקדות שנתיות (ניכוי+זיכוי +ניכוי נוסף).

לכן, החזרי מס בגין הפקדות לביטוחי חיים וקופות גמל קשורים באופן ישיר והדוק לתקרות ההפקדה המוגדרות לקבלת הטבות המס וניתן לקבל החזרים רק בגין הפקדות עד לתקרות אלו. בשל מורכבות העניין והבירוקרטיה הכרוכה בכך, מומלץ מאוד להיוועץ ביועץ החזרי מס מומחה שיכול לסייע ולהגיע להחזרים המקסימאליים.

ראו עוד בנושא ביטוח חיים:

ביטוח ריסק

ביטוח חיים למשכנתא