אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

החזרי מס לחברה בע"מ – מידע חשוב!

חברה היא ישות משפטית עצמאית, כלומר, היא נפרדת במהותה מבעליה המגודרים מבחינת החוק כישות אחרת.
בהתאם לכך, גם במסגרת התנהלות כלכלית כזו או אחרת, החברה מתנהלת כישות עצמאית לכל דבר ועניין.
ומה בנוגע לתחום של
החזרי מס?

 

כללי המיסוי

על כל אחת מהחברות הרשומות בישראל, חלים כללי מיסוי ספציפיים ורלוונטיים אל אותה החברה, לרבות מס חברות המבוסס הלכה למעשה על רווחיה של אותה החברה.
יתרה מכך, החברות משלמות מקדמות מס הכנסה חודשיות (בניגוד לאדם היחיד, שיכול להתנהל באופן שנתי), והן מחויבות להגיש דו"חות על בסיס שנתי (לדוגמה, דו"ח רווח והפסד, דו"ח המאזן ועוד) – כלומר, פעילות המיסוי שלהן נמצאת תחת בקרה מעמיקה יותר מאשר של האדם הפרטי. כפועל יוצא מכל אלו, החזרי מס עבור חברות הוא עניין נדיר יותר.

 

החזר מס לחברות – על בסיס הבדל בין מקדמות המס למצב בפועל

מידי חודש, על החברה לשלם מקדמות מס למדינה – מדובר במקדמות שמחושבות באופן חזוי על בסיס הפעילות הפיננסית באותו החודש. החברה יכולה, בהמשך, לקבל החזר מס לחברות על בסיס מקדמות אלו.
כלומר, במידה ובסוף שנת המס, עולה מן הדו"חות שהוגשו פער בין סכומי המיסוי או הפסד מצד בחברה (כלומר, בפועל התשואה של החברה לא תאמה את התצפיות שעל בסיסן נקבעו המקדמות, והמקדמות חושבו באופן שגוי) רשות המיסים תבצע החזר מס לחברות על בסיס המקדמות ששולמו לאורך השנה.

 

החזר מס לחברות – על בסיס מס החברות

מס החברות בישראל עומד על שיעור של כ- 25%. המס מחושב ומשולם בהתאם לרווחי החברה באותה שנת המס – כאשר החישוב נעשה בהתאם לרווחים במאזן, ולא בהתאם לרווחים שחולקו כדיבידנד (שכן, הדיבידנד עובר לבעלי המניות בחברה, והכסף הופך להיות שלהם ולא של החברה).
לכן, בכל הנוגע להחזרה מס לחברות – הכוונה להחזרים שהם, במרבית המקרים, על בסיס תשלומי מס החברות למדינה.
במידה ויש צורך בהחזר מס על מיסי דיבידנד – ההחזר אינו עבור החברה, אלא עבור בעלי המניות עצמם כפרטיים.

 

החזר מס לחברות – על בסיס הדו"ח השנתי לשנת המס

כאמור, הדו"ח השנתי לשנת המס של חברה שונה מהדו"ח שנדרש להגיש היחיד.
הדו"ח כולל את כל הכנסות החברה, ההוצאות, הרווחים וכיוצא בזה – כל אלו לצורך חישוב שיעור המס לתשלום.
לעיתים מתגלות בדו"ח טעויות. במקרה כזה, יכולה להתקבל אפשרות להצדקת החזר מס.
תיקונים, שינויים ובקשות לקבלת החזר מס לחברות על בסיס טעות בדו"ח השנתי, ניתן לבצע עד שש שנים לאחר תומה של שנת המס הרלוונטית. על כל נקודת זמן מעבר לכך תחול התיישנות.

 

מיסוי יתר מצד הרשות

בחלק מהמקרים, מתבצע מיסוי יתר מצד הרשות – היות ולא התקיים קיזוז הוצאות מוכרות, עליהן אין לגבות מס. מס החברות משולם רק על סכום ההכנסות הכולל של החברה, ולא מחושב מול המחזור הכספי – לכן, הוצאות שוטפות מוכרות ניתן לקזז.
הוצאות מוכרות לדוגמה: הוצאות הקשורות לכלי רכב (דלק, חנייה ושימור), הוצאות משפטיות, הוצאות משרדיות לרבות רכישת ציוד משרדי, ציוד מקצועי ורכישת ריהוט.

במידה והנכם בעלי חברה, ההמלצה החשובה ביותר היא להתייעץ עם מומחה מקצועי בתחום, שיוכל לבחון עבורכם את המצב ולהציע לכם את הפתרונות המשתלמים ביותר עבור החברה שלכם.

 

מטבעות