אבנר - השוואת ביטוחי בריאות

הקלות והנחות במס שבח: מה חשוב לדעת?

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על מוכרי נכסי מקרקעין בישראל, בגין הרווח שנצבר להם ממכירת הנכס. עם זאת, המחוקק הישראלי הכיר בצורך לספק הקלות והנחות במקרים מסוימים, במטרה להקל על אזרחים ולעודד פעילות כלכלית בשוק הנדל"ן. במאמר זה נסקור את ההקלות וההנחות העיקריות הקיימות במס שבח, נבחן את התנאים לקבלתן, ונדון בחשיבותן עבור המוכרים.

 

פטור לדירת מגורים

אחת ההקלות המשמעותיות ביותר במס שבח היא הפטור הניתן למכירת דירת מגורים מזכה. דירת מגורים מזכה היא דירה ששימשה בפועל למגורים, או הייתה מיועדת לשמש למגורים, במשך תקופה מסוימת כקבוע בחוק. הפטור ניתן בתנאים מסוימים, כאשר העיקרי שבהם הוא שהמוכר לא מכר דירת מגורים אחרת בפטור ממס שבח ב-18 החודשים שקדמו למכירה הנוכחית. חשוב לציין כי קיימות מגבלות על שווי הדירה ותדירות השימוש בפטור זה, ולכן מומלץ להתייעץ עם מומחה מס לפני ביצוע העסקה.

 

פטור חלקי לדירה יחידה

במקרים בהם המוכר אינו זכאי לפטור מלא ממס שבח, אך הדירה הנמכרת היא דירתו היחידה, קיימת אפשרות לקבלת פטור חלקי. פטור זה מתייחס לחלק משווי הדירה עד לתקרה מסוימת, כאשר על היתרה יחול מס שבח בשיעור מופחת. הפטור החלקי נועד להקל על בעלי דירה יחידה המבקשים למכור את דירתם, ולאפשר להם לשדרג את מגוריהם מבלי לשאת בנטל מס כבד מדי.

בניין דירות

הקלות למכירת קרקע לבנייה

המחוקק מעניק הקלות מיוחדות למכירת קרקע המיועדת לבנייה למגורים, במטרה לעודד את הגדלת היצע הדירות בשוק. הקלות אלו כוללות שיעורי מס מופחתים ואף פטורים בתנאים מסוימים, כגון מכירת קרקע לקבוצת רכישה או ליזם שמתחייב לבנות דירות מגורים בתוך פרק זמן קצוב. חשוב להכיר את התנאים המדויקים לקבלת הקלות אלו, שכן הן עשויות להשפיע משמעותית על כדאיות העסקה.

 

הקלות לאוכלוסיות מיוחדות

המחוקק הישראלי מכיר בצורך להעניק הקלות מיוחדות לאוכלוסיות מסוימות, כגון עולים חדשים, נכים ונפגעי פעולות איבה. עבור עולים חדשים, למשל, קיימות הקלות במס שבח בשנים הראשונות לעלייתם, במטרה להקל על קליטתם בארץ. נכים ונפגעי פעולות איבה זכאים להקלות מיוחדות במכירת דירת מגורים, גם אם אינם עומדים בתנאים הרגילים לפטור. חשוב להכיר את ההקלות הרלוונטיות לכל קבוצת אוכלוסייה ולוודא את הזכאות לפני ביצוע העסקה.

 

הקלות במכירת נכס בירושה

מכירת נכס שהתקבל בירושה מזכה לעיתים בהקלות מיוחדות במס שבח. למשל, אם הנכס היה דירת מגורים של המוריש, היורשים עשויים ליהנות מפטור ממס שבח במכירתו, גם אם הם עצמם לא התגוררו בו. בנוסף, קיימות הקלות במקרים של מכירת נכס שהתקבל בירושה תוך פרק זמן קצר יחסית ממועד הפטירה. הקלות אלו נועדו להקל על היורשים, ולמנוע מצב בו ייאלצו למכור נכסים בחיפזון רק כדי לשלם את המס.

 

לסיכום

הקלות והנחות במס שבח מהוות כלי חשוב בידי המחוקק לעידוד פעילות בשוק הנדל"ן ולהקלה על אזרחים בעת מכירת נכסי מקרקעין. מגוון ההקלות הקיים – החל מפטורים מלאים לדירות מגורים מזכות, דרך הקלות לאוכלוסיות מיוחדות ועד לאפשרויות פריסה ודחייה של תשלום המס – מספק אפשרויות רבות למוכרים להפחית את נטל המס. עם זאת, חשוב להדגיש כי מערכת ההקלות וההנחות היא מורכבת ודורשת הבנה מעמיקה של החוק והתקנות.

רכוש שעבר בירושה